Drago Štambuk čita iz »Jäger und Reh| - Lovac i srna«

Datum: 
pon, 01/23/2017 - 19:00

BEČ (23. januar) — Drago Štambuk čita iz »Jäger und Reh| - Lovac i srna«, pjesme (iz hrvat­skoga na nimški presadio Klaus Detlef Olof, izdavačka kuća Wie­ser),

 

predavanje i moderacija: Bernarda Katušić (Institut za sl­a­vistiku);

 

pandiljak, 23. I. (19.00) Glavna knjižnica na Gürtelu, Beč 7, Urban-Loritz-Platz 2a

10. Hrvatski bal na Hati

Datum: 
sub, 01/14/2017 - 20:00

NOVO SELO (14. januar) — 10. Hrvatski bal na Hati u or­ga­niza­ciji Hatskoga kola;

 

subotu, 14. I. (20.00) u seoskoj dvorani;

otvara Tamburica Klimpuh, za za­bavu svira Pinkica;

 

ulaznina 9 €, dar za dame, atrakcija u polnoć;

 

rezervacije za bal: Viktor Divos tel. 0699/180 36 226.

KUGA bal — geslo „Ciao bella“

Datum: 
sub, 01/14/2017 - 20:30

VELIKI BORIŠTOF (14. januar) — 15. Kuga bal;

geslo „Ciao bella“;

 

otvaranje: Kuga-aktivisti, muzika Paxi;

črljeni bar: pijanist, u podrumu: DJ Jonathan Reiner, gag u polnoć: Kuga-aktivisti;

 

su­bota, 14. I. (20.30); ulaznina: 19/22 €, grupe od 10 osob 17 €;

rezervacije: tel. 02614/7001.

Hrvatski bal Ahkz-a

Datum: 
sub, 02/04/2017 - 20:00

BEČ (4. februar) — Hrvatski bal Ahkz-a,

 

pjevaju: Goran Ka­ran i Šima Jovanovac,

svira Tamburaški sastav Džentlemeni;

 

subota; 4. II. (20.00) u Hübners Kursalon Wien;

re­ze­r­vacije pod tel. 0660/653287 i 0699/19248911