Kiritof u Pajngrtu

Datum: 
sub, 07/02/2016 - 20:00

PAJNGRT (1. i 2. juli) — Kiritof;

 

petak 1. VII. (20.00) zabavlja tamburaška grupa Šetnja;

 

subotu 2. VII. (20.00) zabavljaju tamburaši Bondersölj;

 

kavana Murzi.

Izložba Manfreda Leiera

Datum: 
sub, 07/02/2016 - 18:00

VELIKI BORIŠTOF (2. juli) — Izložba Manfreda Leiera;

 

s u­m­jetnikom razgovara mag. Ivica Mi­kula;

ka­zat ćedu se i stakleni objekti studija Borowski (do 3. sep­temb­ra);

 

subotu 2. VII. (18.00) u Galeriji Domnanović: stak­lo, keramika, nakit, tekstil , antikviteti;

od četvrtka do subote (10.-18.00), Dolinski kraj 48; tel. 02614/2294, 0664/4310550;

www.trudica.at

Kiritof u Pajngrtu

Datum: 
pet, 07/01/2016 - 20:00

PAJNGRT (1. i 2. juli) — Kiritof;

 

petak 1. VII. (20.00) zabavlja tamburaška grupa Šetnja;

 

subotu 2. VII. (20.00) zabavljaju tamburaši Bondersölj;

 

kavana Murzi.

»Hrvatski dan u Sambotelu«

Datum: 
sub, 07/02/2016 - 15:30

SAMBOTEL (2. juli) — »Hrvatski dan u Sambotelu«,

 

nastupaju Ljubičice, društvo Gradišće, Tamburaši iz Narde, Zora, Ður­đice, Sambotelski tamburaši i tancoši, po tom zabavlja Pinkica;

 

subotu, 2. VII. (15.30) na glavnom trgu.

Shodišće k Peruškoj Mariji

Datum: 
ned, 07/03/2016 - 10:00

ŽIDAN (3. juli) — Vjeroopćina Hrvatskoga Židana, ognjogasci, vojska, tradicionalna društva tri županije pozivaju na tradicionalno shodišće k Peruškoj Mariji

 

ne­dilju, 3. VII. (10.00) trojezična sv. maša, blagoslavljanje pilja sv. To­maša (zlatomašni blagoslov kan. Jive Šmatovića), agapa i druženje (12.15). litanija, spominjanje na sv. Florijana (13.45) i zbogomd­a­vanje (ako je godinasto vrime, će maša biti u mjesnoj crikvi).

Anita Zemljak na čelu MA 7 — kulture Grada Beč

Anita Zemljak (54), rodom iz Uzlopa, je nova peljačica Odiljenja za kulturu Grada Beč. Tim je dosadašnja direktorica, poslovoditeljica društva Basis Kultur Wien a tim i najviša činovnica za kulturne posle u Beču nastala direk­torica toliko važnoga odjela u Beču s deset referatov, ki raspolaže s budžetom od 210 milijuni eurov. Anita Zemljak se je probila pri hearingu i je 14. junija preuzela pe­ljanje odiljenja MA 7 Grada Beč.

Austrijski kompetencijski centar za jezike — već od 100 jezikov u goste

Austrijski kompetencijski centar za jezike je pozvao u Željezno na „Jeziki u vidu“: Već od 100 ekspertov i ekspertic jezika su bili došli u Gradišće u Željezno, kamo ih je bio pozvao ov centar u suradnji s Pedagoškom vis­o­kom školom Gradišće. Cijeli dan dugo je u središću paž­nje stalo jezično-senzibilno podučavanje. Uz veliku potporu školarov i školaric No­ve dvojezične sridnje škole Veliki Borištof jezična djela­onica Pedagoške visoke ško­le Gradišće je predstavila sv­oje djelovanje.