Ljetošnji jubilej: 45 ljet Tamburica Cogrštof

U tekućem 2016. lje­tu slavit će Tamburica Cogrštof skupa sa svojih 20 mladih tamburašev u okviru brojnih priredab kroz cijelo ljeto svoj 45. jubilej postojanja. Ofi­cijelni start jubilarnoga ljeta je bio nastup na 69. Hrvatskom balu u Beču 23. januara ovo­ga ljeta. Jubilarni koncert će biti su­botu, 19. marca (19.30) u domaćem Cogrštofu.

Žilet žica ne rješava problem migrantske krize

U četvrtak, 28. januara o. lj. na graničnom prijelazu Hum na Sutli održana je konferencija za medije na te­mu žilet žice ka je postavlje­na duž hrvatsko-slovenske granice. Župan Željko Ko­lar je rekao na konferenciji za medije da je granična crta Krapinsko-zagorske županije sa Slovenijom 102,6 kilometrov tr da je dosad postav­ljeno 69 kilometrov žilet-ži­ce ka, osim za životinje, zna­či sve veću pogibelj i za lju­de u pograničnom području, posebice zato ča vrijeda p­o­činju poljoprivredna djela.

Tagovi: 

Prezentacija knjige Ge­o­r­ga Jure Ankera

Datum: 
sri, 02/17/2016 - 20:00

BEČ (17. februar) — Hrvatski centar i Hrvat­ski kulturni savez u Slovačkoj po­zivaju na prezentaciju knjige Ge­o­r­ga Jure Ankera »Pannonien – Spuren einer Exkursion mit Studenten der Universität Innsbruck zu den Gradišćanski Hrvati«;

 

o sa­moj knjigi govori autor, muzički okvir;

 

srijeda, 17. II. (20.00) Beč, 4., Schwindgasse 14.

Peljanje kroz posebnu izložbu »Rudolf Klaudus – Ein Magier der Farben«

Datum: 
sub, 02/27/2016 - 14:00

ŽELJEZNO (27. februar) — Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov poziva na peljanje kroz posebnu izložbu »Rudolf Klaudus – Ein Magier der Farben« s kurato­rom dr. Günterom Ungerom;

 

su­bota, 27. II. (14.00) u Zemalj­skoj galeriji Franz Schubert-Platz 6 (ulaz i peljanje su besplatni);

 

najave do 22. II. u Zigh-u, pan.-čet. 8.00-13.00 uri tel. 0660/6018502, e-mail: info@zigh.at

»Razgovor u Centru«, gost Jurica Čenar urednik u Hrvatskoj redakciji Orf-a, književnik i aktivist

Datum: 
sri, 03/02/2016 - 20:00

BEČ (2. marc) — Hrvatski centar i Hkd Na­predak pozivaju na »Razgovor u Centru«, gost Jurica Čenar urednik u Hrvatskoj redakciji Orf-a književnik i aktivist;

 

razgovor pelja Petar Tyran;

 

srijeda, 2. III. (20.00) u Hrvatskom centru, Beč, 4., Schwindgasse 14.