Jezik krapinskoga pračovjeka i slični „organ­ski“ jeziki u Hrvatskoj, Ugarskoj i drugdir

O krapinski neandertalci smo pisali u Hrvatski novina pred već ljet, a sada moremo nešto reći i o njevom jeziku.

 

ŠOPRON — „To je istodobno i jezično putovanje, kade smo iskali prajezik naših krajev. Organski jezik ki ima jako čuda po­veznic i današnjemu ugarskomu jeziku, ali i u starom našem hrvatskom“ (pre­ma ugarskim novinam Kisalföld, u: Hrvat­ski novina od 21. augusta 2015., str. 6. i 7.).

VP potribuju uključenje stanovničtva pri najavljeni cestovni projekti u Gradišću

Pred kratkim je zemaljski savjetnik za gradjevinstvo Helmut Bieler najavio gradnju savezne i zemaljske ce­s­te S31/B61 do državne granice kod Ratištofa kao i obilaznicu terme Lučman-Frakanava. Polag političkih zastupnikov Narodne stranke još je puno pitanj otvoreno. Tako stoprv teču razgovori s Ugarskom a još nisu rije­šeni npr. planiranje trase, fi­nanciranje ili otkup za ces­tu potribnoga zemljišća. Övp-Sridnje Gradišće potribuje da bi se u planiranje ovoga projekta tribalo uključiti stanov­ničtvo i politički funkcionari u općina. Kako su skupa izjavili Niki Berlaković, Toni Blazović, Johan Plemenšić i Günther Tóth, sve kih se to tiče moraju biti tako brzo kako moguće informirani o predvojenoj trasi i o financiranju ovoga projekta.

Tagovi: 

Općinski savezi kritiziraju Sav. vladu

Gradišćanski zastupniki op­ćin kritiziraju zaključak saveza za novi ustavni zakon o smješćenju biguncev. Ovim bi mogao savez protiv volje zemalj i općin urediti smje­š­ćaje. Tako bi bila ugrožena autonomija općin — je za Hrvatski radio Orf-a Gradišće rekao Leo Radaković, predsjednik Gradišćanskoga saveza općin i ujedno i VP-na­čelnik u južnogradišćan­skom Pinkovcu.

Dan mladine

Datum: 
ned, 09/20/2015 - 10:30

VULKAPRODRŠTOF (18. - 20. septembra) — Dan mladine:  kemp u školskoj dvorani;

 

petak, 18. IX. dičje otpodne, svetačno otvaranje i koncert s Begini, S.A.R.S. i Pinkica;

 

sub., 19. IX. igre i koncert s Klapa Kampanel, Leteći odred, Turbokrowodn & Jay Bow;

 

Hrvatski kiritof u Pemskom Prateru

Datum: 
ned, 09/27/2015 - 14:00

BEČ (26. i 27. septem­bar) — Hrvatski kiritof u Pemskom Prateru; subotu, 26. i nedilju, 27. IX. na Laaerbergu;

 

subotu, 26. XI. (od 16.30) folklor i zabava;

 

ned. 27. IX. maša kod kapele sv. Ane (14.00), koncert Limene glazbe Celindof (14.45), folklorno otpodne (15.30) s Ta­m­buricom Celindof, Jačkarnim krugom Celindof, zborom Otvorena srca, s dicom tamburaškoga te­ča­ja, grupom Hrvatanka i Mala Hrvatanka iz Hrvatskoga Groba (SK) i dr.

Dan mladine

Datum: 
pet, 09/18/2015 - 18:00

VULKAPRODRŠTOF (18. - 20. septembra) — Dan mladine:  kemp u školskoj dvorani;

 

petak, 18. IX. dičje otpodne, svetačno otvaranje i koncert s Begini, S.A.R.S. i Pinkica;

 

sub., 19. IX. igre i koncert s Klapa Kampanel, Leteći odred, Turbokrowodn & Jay Bow;

 

nedilja, 20. IX. maša s Poljanci (10.30) i Dan bez auta.