Otvorenje izložbe »Glagoljica — trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta«

Datum: 
sri, 05/20/2015 - 20:00

BEČ (20. maj) — Hrvat­ski centar Beč, Kated­ra čakavskoga sabora Općine Moš­ćenička Draga, Turistička zajednica i Općina Mošćenička Draga i udruga Jenio Sisolski Brseč pozivaju na otvorenje izložbe »Glagoljica — trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta«;

 

Kon­cert „Očima glazbe“

Datum: 
čet, 05/21/2015 - 20:00

BEČ (21. maj) — Kon­cert „Očima glazbe“ kao početak serije projekta s is­tim naslovom;

 

izvodjači: Maroš Bango, tenor (Slovačka), Antoni­ja Kovačević, sopran (Hrvatska/ Austrija) i Pantelis Polychroni­dis, pijanist;

 

ulaznina 10 €;

četvrtak, 21. V. (20.00), Hrvatski centar, Schwindgasse 14.

Dužni smo, da naš jezik navijek ostane budućim generacijam

Grupa prominentnih sociolingvistov, takozvana UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages je 2003. ljeta objelodanila istraživački iz­vje­štaj o tom, kako odrediti vitalnost nekoga jezika i stupanj njegove ugroženosti. Pod naslovom „Language Vitality & Endangerment“ je ovo znanstveno dje­lo pristupačno zainteresiranoj pu­bliki i svim onim, kim je že­lja evaluirati stupanj vitalnosti nekoga jezika. Iz toga naime proizlazi, kako potri­bno je, da se dokumentira neki jezik, da ne bi bio pozabljen u slu­čaju da izumre. Visokokaratni sastav sociolin­gvistov i lingvističkih antropologov svitskoga ranga — Brenzinger, Dwyer, Graaf, Grinevald, Krauss, Miyaoka, Ostler, Sakiyama, Villalon, Yamamoto und Zepeda — je izdjelalo 9 faktorov na temelju kih se more odrediti sociolingvistički status neke jezične zajednice, da bi se mo­gli izviditi prioriteti za koordinirane akcije.

Tagovi: 

Općina Pandrof stoji jasno za domaćimi običaji i pravicami i je protiv intolerancije

Općinski savjet Pandrof se u izjavi tuži, da „u zadnjem času kružu medijski izvješ­ća­ji o mjesnoj čuvarnici u Škol­skoj ulici u selu. Povod je bio da se roditelji jednoga diteta ćutu ograničeni kroz običaje i molitvu za objed a ujedno uskraćeni u slobodnom odabiru vjeroispovijesti (religije). Općinski savjet se tuži, da mediji kao npr. ZiB-Magazin, Bvz, Kurier ili Kronen Zeitung ovu temu nisu dob­ro, nego još i krivo prikazali.

Učimo povijest istočne Europe (6)

Podsjetimo se na ovu seriju: „U Ukrajini je već ljudi od strane Nimcev bilo ubijeno, nego ča je kolaboriralo s nji­mi, a toga nije bilo ni u koj okupiranoj zemlji u zapadnoj Europi… (i nastavimo): Zato se je daleko već ljudi iz Ukrajine borilo protiv Nimcev negoli na strani Nimcev a niti toga nije bilo niti u jednoj zaposjednutoj zapadnoeuropskoj zemlji. Velika većina Ukrajincev ki su se borili u boju, činila je to u uniformi Črljene armije. U borbi protiv Wehrmachta iz­gubilo je život već Ukraji­n­cev, nego američkih i bri­tan­cev skupa“. (T. Snyder)

Tagovi: 

Diskriminiran človik preuzima jezik onih, ki ga diskriminiraju!

U jezičnu memoriju se s vrimenom ugravira špecifično znanje o društvu i sredini, u koj živi človik i u koj on hasnuje jezik. Znanje je akumulirano u riči. Kad človik hasnuje riči, on istovrimeno predjeluje, strukturira i konzervira zna­nje. Tako si človik stvara svoj karakterističan po­gled na svit. Sli­ku o svitu človik ste­če u svojoj ekolin­gvističkoj sredini (prisp. Grenob­le 2011, Schiffman 2009/­2006).

Tagovi: