U Beču »Zbornik radova — Periodicum 2014.«

U Zborniku se nalazu djela ne samo članova Hrvatske akademske zajednice (HAZ), utemeljene 2013. ljeta nego i eminentnih profesorov tr hrvatskih studentov, kih u Austriji ima oko dvi tisuć. Prezentacija je bila 12. maja u prostorija Hrvatskoga veleposlanstva u Beču na Rennwegu a sām zbornik brojnoj publiki su prezentirali predsjedniki HAZ-a Marijan Kalapurić i Igor Lacković kao i ravnateljica An­a­marija Manestar kao i veleposlanik Gordan Bakota.

 

FUEN-kongres kod turske manjine u Grčkoj

Federativna unija europskih narodnosti FUEN je u Grčkoj održao svoj 60. redovni kongres. Cilj je FUEN-a da stavi temu narodnih grup na europ­sku razinu i u gremije EU-a. Gradišćanske Hrvate u FUEN-u zastupa Hrvatsko kul­turno društvo u Gradišću i Hrvatski centar u Beču pri ovom kongresu u gradu Komotini kod turske narodne grupe zastupala je glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall, ka je unutar FUEN-a član Foruma za dijalog.

Tagovi: 

Dvoja priznanja za knjigu »Hrvatski Beč«

BEČ— Osvrt na prvi »Zbornik« Haz-a ki je izašao po sa­mo devet miseci djela, dao je i stručnjak za austrijsko-hrvat­ske veze, pub­licist dr. Josip Se­ršić istaknuvši njegov zna­čaj izrekom iz Rimske dobe „Riči letu, napisa­no ostaje“. U sk­lo­pu predstavljanja »Zbo­r­nika«, veleposlanik Bakota pre­dao je Seršiću priznanje Velepo­slanstva RH u Au­striji za nj­egovu dvojezičnu knjigu »Hr­vatski Beč«, kom je dao važan doprinos promicanju hrvatske po­vijesti i kulture u Austriji, tr mr. M­i­chaelu Ellenboge­nu za posebne za­sluge i doprinos u osmišljavanju i realizaciji na­vedene knjige (vidi sliku zboka). Glazbeni okvir predstav­lja­nju i svečanosti da­la je varaždinska sopranistica Dijana Kos i Splićanin Josip Terze na klaviru.

 

Kako ugrožen ili kako vitalan je gradišćanskohrvatski jezik?

Unesco Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, zajednica sociolingvistov na svit­skom glasu je izdjelala regule, kako odrediti vitalnost jezika i stupanj njegove u­groženosti. Na temelju tih regulov ću u dojdući puti opisati stanje gradišćanskohrvatsk­o­ga jezika i upozoriti na to, kako hit­no je dokumentirati gradišćansko­hrvatski jezik.

Tagovi: 

Mjenovski kiritof

Datum: 
ned, 05/31/2015 - 15:00

MJENOVO (29. - 31. maj) — Mjenovski kiritof:

 

ugadjanje u kiritof petak, 29. V. (20.00) u bib­li­oteki s „Music & Wine“, muzika Hannah & Roman, vina: Franjo Biric, V. Borištof; Franc Schuller, Cogrštof; vinarija Grafinger, Priel/Kremstal;

 

subotu i nedilju  Open air pred crikvom;

 

subota, 30. V. (20.00) Od srca do srca i 05 Party (ex Novi Fosili);

 

Mjenovski kiritof

Datum: 
sub, 05/30/2015 - 20:00

MJENOVO (29. - 31. maj) — Mjenovski kiritof:

 

ugadjanje u kiritof petak, 29. V. (20.00) u bib­li­oteki s „Music & Wine“, muzika Hannah & Roman, vina: Franjo Biric, V. Borištof; Franc Schuller, Cogrštof; vinarija Grafinger, Priel/Kremstal;

 

subotu i nedilju  Open air pred crikvom;

 

subota, 30. V. (20.00) Od srca do srca i 05 Party (ex Novi Fosili);