»30 ljet Tamburica Vlahija«

Datum: 
pet, 06/05/2015 - 20:00

BANDOL (5. i 6. juni) — Vlahija poziva na svečevanje »30 ljet Tamburica Vlahija«;

 

petak, 5. VI. (20.00) Bruji i TS Od srca do sr­ca,

subotu, 6. VI. (19.00) svetačnost; nastupaju: Skupčina (Vincjet), Toč (Čemba), Stalnost  (Čajta), Top (Pinkovac), Vlahija (Bandol) i Die Weltpartie;

 

za zabavu sviraju Romano Rath i Pannonix; u šatoru uz crikvu.

»30 ljet Tamburica Vlahija«

Datum: 
sub, 06/06/2015 - 19:00

BANDOL (5. i 6. juni) — Vlahija poziva na svečevanje »30 ljet Tamburica Vlahija«;

 

petak, 5. VI. (20.00) Bruji i TS Od srca do sr­ca,

subotu, 6. VI. (19.00) svetačnost; nastupaju: Skupčina (Vincjet), Toč (Čemba), Stalnost  (Čajta), Top (Pinkovac), Vlahija (Bandol) i Die Weltpartie;

 

za zabavu sviraju Romano Rath i Pannonix; u šatoru uz crikvu.

Fešta u Filežu po sta­roj selskoj pravici »Majales«

Datum: 
čet, 06/04/2015 - 15:00

FILEŽ (4. juni) — Literarno i kulturno društvo Filež (Likud) p­oziva na protulićnu feštu po sta­roj selskoj pravici »Majales« u parku fileškoga kaštela,

na programu su folklor (Mladi tamburaši, folkl. grupa Graničari, tamb. grupa Zelenjaki), za­bav s Alkoponi, igre za staro i mla­do, a na ve­čer tamburica uz oganj;

 

na Tijelovu, četvrtak, 4. VI. (15-24.00)

FUEN-kongres kod turske manjine u Grčkoj

Federativna unija europskih narodnosti FUEN je u Grčkoj održao svoj 60. redovni kongres. Cilj je FUEN-a da stavi temu narodnih grup na europ­sku razinu i u gremije EU-a. Gradišćanske Hrvate u FUEN-u zastupa Hrvatsko kul­turno društvo u Gradišću i Hrvatski centar u Beču pri ovom kongresu u gradu Komotini kod turske narodne grupe zastupala je glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall, ka je unutar FUEN-a član Foruma za dijalog.

Tagovi: