Prezentacija Grada Opatije

Datum: 
pet, 03/20/2015 - 20:00

BEČ (20. marc) — Prezentacija Grada Opatije;

 

predstavit ćedu se najbolji opatijski hoteli i restorani uz gastronomske i glazbene užitke;

 

petak, 20. III. na podne (12.00) u Kursalonu Hübner (Stadtpark), Beč 1., Johannesgasse 33.

Hrva­t­sko shodišće u Vincjetu

Datum: 
sub, 03/21/2015 - 15:00

VINCJET (21. marc) — Hrva­t­sko shodišće;

 

subotu, 21. III. (15.00) sv. očenaši i mogućnost na spovid,

(15.30) pobožnost križnoga puta (predvodi dijakon mr. Vili Jandrišić),

(16.30) svetačna sv. maša (predvodi biškup­ski vikar Štefan Vukić), oblikuje fara Čajta, crikveni zbor Sv. Ma­r­tin i folklorna grupa Stalnost; po sv. maši procesija i agapa.

Kancelarstvo stavlja na raspolaganje 1,1 milijuni €

Hrvatski savjet za narodnu grupu se je ljetos sastao po prvi put, ovput u staroj zgra­di Zemaljske vlade u Željez­nu. Pri ovoj sjednici Savjeta petak, 6. marca su savjetn­i­ki za novoga predsjednika opet odibrali Martina Ivan­čića, predsjednika Hrvat­sk­o­ga kulturnoga i dokumentar­noga centra (HKDC). On za ljeto dan u ovoj funkciji po uhodanom kolu nasljedjuje Stanka Horvata, predsjedni­ka Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću. Za potpredsjednika je odibran Leo Radaković, načelnik u Pin­kov­cu i predsjednik VP-Djelatne zajednice hrvatskih ko­munalnih političarov. U juni­ju, se Savjet kani baviti lje­tošnjim težišćem, tj. dvojezičnim školstvom. Poslovna perioda petoga hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu će završiti 5. februara 2018. lj.

Tagovi: 

„Poj si po tvoje pivo na Dan žen“

ŽELJEZNO — Zeleni Gradišća su proslavili »Dan žen« 8. marca i mu dali geslo „Poj si po su po tvoje pivo na Dan žen“. U Željeznu su dilili bio-pivo s okusom orandže i ja­bu­ke. To su produkti bio-selja­čkoga dvora Standler iz juž­no­gradišćanskoga Licištrofa. O­vu akciju su priredili subotu, 7. marca (9-11.00) u pi­šačkoj zo­ni pred vijećnicom u Željeznu. 

Tagovi: 

Istraživanja Državnoga tužilačtva protiv N. Darabosa: on to vidi jako ravnodušno

BEČ — Državno tužilačtvo za gospodarstvo i korupciju is­tražuje protiv saveznoga po­slo­vodju Spö-a mr. Norberta Da­rabosa u vezi s financijskimi poteškoćami Multiversuma u Schwechatu. Konkretno ide za subvencije ke je primila dv­o­rana za različne priredbe. O­dobrio je ončas Darabos kao mi­nistar za šport. Dvorana Spö-općine je nai­me načinila gubitak od nekoliko milijuni eu­rov. Polag izjave N. Da­rabosa su sve subvencije bile transpa­rentne i stopostotno zakonite.

Tagovi: