»Razgovor u Centru« s veleposl. RH u Austriji Gordanom Bakotom i ...

Datum: 
sri, 04/08/2015 - 20:00

BEČ (8. april) — Hrvatski centar u suradnji s Hkd-om Napredak poziva na »Razgovor u Centru« s veleposlanikom RH u Austriji Gordanom Bakotom i minist. savj. na Konzulatu RH u Beču Branimirom Lon­č­a­rom;

 

s gosti razgovara Petar Ty­ran;

 

srijedu, 8. IV. (20.00) u Schwindgasse 14.

»Hrvatsku noć« u Pinkovcu

Datum: 
sub, 04/18/2015 - 19:30

PINKOVAC (18. april) — Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov i Hrvatsko kul­turno društvo u Gradišću poziva­ju na »Hrvatsku noć«,

 

nastupaju: Ftm-Trio, Tomislav Bralić & Kl­a­pa Intrade i Koprive;

 

subotu, 18. IV. (19.30) u novoj dvorani.

 

Zač odlučuje on, ki je jak, kako neka ide slabomu?

Hasnovanje materinskoga jezika je ljudsko pravo i zako­re­nje­no u mnogi nacionalni i internacionalni deklaracija. Ali pr­a­vni znanstveniki se tu­žu, da p­o­jam „ma­nji­na“ zbog komplicirane pravne m­a­terije u interna­cionalnom pogledu nije jas­no definiran. Značenje riči „manjina“ se jedno­stavno pretpo­stavlja (prisp. Brunner 2001; Hofmann 2005).

Doprinos Hrvatov protestantizmu u zapadnoj Ugarskoj (5)

Ovom prigodom obratit će­mo se jedino na djelovanje Jurja II. Draškovića u Šo­pronu ča se vezuje uz grad Šopron i vjerski život gradj­a­nov. U Ugarskoj su naredbe Tridentskoga sabora sprove­dene svega i trim biškupskim crikvenim županijam s loka­l­nim karakterom: Juraj Dr­a­šković, jedan od aktivnih sudionikov sabora — iako iz već aspektov bio je predstavnik opozicijskih gledišćev — po završetku šestnaestljetoga savjetovanja, u svojoj Jurskoj biškupskoj dijecezi 1579. obznanio je odredbe done­s­e­nih na Tridentskom saboru. U ostali biškupski dijeceza na njevo svečano proglašava­nje nikada čak i nije stigao red. Isto tako, kao ni temelj­ni skūp normi Werbőczyjev­o­ga Tripartituma (Hármaskönyv) ki je odredio život ra­ne nove dobe Ugarske, sh­o­dno tim i odredbe Tridentskoga sabora primjenjene su u praksi, tako da ustvari one još i nisu proglašene.

Hrvatska knjižnica i čitaonica »Filip Kaušić« poziva sve odbore

Datum: 
sub, 03/28/2015 - 14:00

CELINDOF (28. marc) — Hrvatska knjižnica i čitaonica »Filip Kaušić« poziva sve odbore hrvatskih društav i različne prija­telje na razgledivanje prostorov (već od 100 eksponatov!), ali i znamenitosti sela, i diskusiju o mogućoj suradnji u ovom ljetu i u budućnosti, ča se tiče znanstve­noistraživačkoga djela i kulturnih priredab; subotu, 28. III. (14.00) u Staroj školi, Kirchberggasse 1, potom šetnja kroz selo i predstav­ljanje znamenitosti, završni sas­tanak u seoskoj krčmi Steković.