Ke dužnosti ima Austrija prema gradišćanskohrvatskoj jezičnoj manjini?

Austrija mora u pogledu na svoje jezične manjine ispuniti odredjene dužnosti.

Savezni ustav
Gradišćanski Hrvati su autohtona manjina, ča znači da su oni u povijesnom smislu zakorenjeni u austrijan­skom teritoriju i imaju pravo na to, da im se obdrži jezik. U članu 8 Ustava stoji:
„Die Republik (Bund, Lä­nder und Gemeinden) bekennt sich zu ihrer gewachsenen sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen Volksgruppen zum Ausdruck kommt. Sprache und Kultur, Bestand und Erhaltung dieser Volksgruppen sind zu achten, zu sichern und zu fördern.“ 

Tagovi: 

Biškup Pavao Iby navršio 80 ljet

Biškup u mirovini dr. P­a­vao Iby je pe­tak, 23. januara svečevao svoj 80. ro­djendan (* 1935. ljeta u Raj­nofu). 24. januara 1993. su ga zaredili za biškupa i na­sljednika Štefana László-a. Iby je 17 ljet dugo peljao Bi­škupiju Željezno. 1999. je uz druge akcije pokrenuo „dijalog za Gradišće“. Pavao Iby se je trsio, da pri hrvatski priredba služi mašu po hrvatsku. Dijeceza Željezno se je zahva­lila Pa­v­lu Ibyju sa svetačnom sv. ma­šom nedilju, 25. januara u Stolnoj crikvi u Željeznu.

 

Tagovi: 

Doprinos Hrvatov protestantizmu u zapadnoj Ugarskoj (2)

U 16. stoljeću počelo je masovno naseljavanje Hrvatov u gradsku okolicu, i u sām Šopron. Po drugom turskom vojnom pohodu (1532.) u na­pušćena sela naselili su se Madjari, Nimci i Hrvati. M­adjarsko-hrvatski velika­ši, med njima i Toma Nádasdy (1498.-1562.), hrvatski ban, zapovidnik hrvatskih vojnih jedinic, imao je velike feudal­ne posjede u Zagrebačkoj, Varaždinskoj i Križevačkoj županiji pak je jednostavno odanle preseljavao svoje k­me­te na vlastite i sigurnije po­sjede u Madjarskoj.

Milan Bandić se kani vratiti u hrvatsku politiku

Jutro, 24. januara, potom kad im je istražni sudac ukinuo mjere opreza, zagreba­čki gradonačelnik Milan Ba­ndić i njegov prijatelj Ivi­ca Lovrić, pročelnik Ureda za obrazovanje, kulturu i sport, jur su bili zajedno. U subotu u 7 uri našli su se u kafiću Klinček, nedaleko od igrališća 3. gimnazije u Ku­šlanovoj ulici, na kom Bandić s kolegami svako jutro otrči nekoliko desetaka krugov. „Našli smo se po točno 40 dani“ rekao je Lovrić za JUTARNJI LIST, „Strpljen, spa­šen“ odgovorio mu je Bandić.

 

Tagovi: 

Dičji bal u kostimi

Datum: 
ned, 02/15/2015 - 15:00

BEČ (15. februar) — Hrvatski centar poziva na Dičji bal u kostimi (igre, tombola, tanac, zabava za male i velike...), za zabavu sviraju Lole;

 

dobrovoljan prilog;

nedilju, 15. II. (15.00.18.00) u Farskoj sali sv. Antona, Beč 10., Wirerstraße 4.

 

Bal dje­lačev

Datum: 
sub, 02/07/2015 - 20:30

STINJAKI (7. februar) — Bal dje­lačev;

 

subota, 7. II. (20.30) u  Stinatzerhof, poloneza, za zabavu svira Willis Combo, pukanje nagradov (1. nagrada 500 €).