Zač je potribno planirati ugrožen jezik, da bi preživio?

Prez riči nijedan ne moremo nijednomu ništ povidati o sebi. Prez riči ne moremo ništ doznati o ničemu. Rič je sve i po riči je sve. (slobodno prema kroatistu i prevoditelju Tomi­sla­vu Ladanu, „Ži­vot riječi“, 2009. ljeta).

 

Kako se planira jezik?
Planiranjem jezika se rješavaju jezični problemi. Jezik se standardizira i kodificira, odredjuje mu se ortografija i oslobadja se tudjih elementov i onih, ki mu škodu.

Tagovi: 

O Prvom svitskom boju: Krojenje nove granice na zapadu Ugarske

Do danas nije povijest u sta­nju razborito i jasno procijeniti dogadjaje u seli dana­š­njega Gradišća vezana uz priključenje zapadnougarskoga teritorija k Austriji. I danas zakipu ugarske ćuti na „izdajničtvu“ bojnoga to­varuša Austrije, a esterajski Gradišćani bi naj­radje zatajali i zamučali da su tisuć ljet živili u svetoštefanskoj političkoj i gospodarstvenoj zajednici. Naši Hrvati su sa­mo kroz NAŠE NOVINE dobivali informacije o dogadjaji u boju i politiki i iz malobroj­nih ugarskih i nimških me­di­jov, ako su je imali naru­če­no i čitali. Drugačije se je širila samo usmena propaganda.

Vernisaža: Naši umjetniki u Budimpešti

Četira su ljeta tomu da je počelo Literarno i kulturno društvo Filež (LIKUD) organizirati izložbe likovne umjet­nosti, ku stvaraju nadareni, senzibilni i umjetničko kreativni ljudi na selu. Ti ljudi su dijelom profesionalni umjetniki, ali većim dijelom imaju različna zvanja (posluju u obrtu i trgovini, kao tehničari, vračitelji, menedžari itd.), a uza to imaju veliku strast i ljubav za umjetnost. Našao se je za to naziv UMJETNOST NA SELU, za razliku od etablirane umjetnosti u „gradski umjetnički scena“. Do sada je LIKUD izlagao u domaći prostorija u Filežu, ali je lje­tos došao prvi poziv da bi do­šli u inozemstvo i velegrad. Funkcionari ugarskih Hrvatov su pozvali umjetnike iz Fileža i Gerištofa da svoja djela po konceptu LIKUD-a pokažu u Budimpešti, u glav­nom gradu Ugarske.

KUGA - Izložba fotografijov Franje Milkovi­ća ...

Datum: 
pet, 11/14/2014 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF —Petak, 14. 11. (20.00) izložba fotografijov Franje Milkovi­ća i predavanje dr. Roberta Ha­j­­­­szana „Neki zanimljivi as­pe­k­ti pri­je i poslije sarajevskog aten­ta­ta“ (Od austrijske aneksije Bo­sne i Hercegovine [1908.] do iz­java srpskog povjesničara Dr­a­gana Velikića [2014.]).

Izložbu otvara mr. Ivica Mikula, BA.

Bla­goslovljenje i kušanje mladoga vina u Celindofu

Datum: 
sub, 11/08/2014 - 17:30

CELINDOF (8. novembar) — Tamburica Celindof poziva na bla­goslovljenje i kušanje mladoga vina na dan Svetoga Martina 8. XI. u VZZ-u (Centar za prired­be);

 

subota, 8- XI. (ulaz 17.30), prezentacija nove nošnje, bla­go­slovljenje mladoga vina, nastupa Tamburica Celindof (18.00), tan­čena zabava s Pinkicom (20.00),

 

ulaz: dobrovoljni dari, dobro jilo i pilo nudi krčma Celindof (Martini-guska narudžba do najkašnje 6. XI. pod tel. 02688/72538 ili 0664/4860150).

Ponovno na pozornici Wagnerov »Der Fluss«

Datum: 
čet, 11/06/2014 - 17:00

Jačke živih, jačke mrtvih, izvedba u šest jačenih jezikov; po­vi­danje s muzikom i tekstom: Pe­ter Wagner; kompozicija i muzički aranžmani: Ferry Janoška;

 

glu­m­ci: Barbara Horvath, Eveline Rabold, Agata Siemaszko, Marko Blažeta, Tamás Hompok kao i Ferry Janoška Ensemble.

 

- četvrtak, 6. XI. (19.30) u Bor­ti, u Oho-u

 

Ponovno na pozornici Wagnerov »Der Fluss«

Datum: 
ned, 11/09/2014 - 11:00

Jačke živih, jačke mrtvih, izvedba u šest jačenih jezikov; po­vi­danje s muzikom i tekstom: Pe­ter Wagner; kompozicija i muzički aranžmani: Ferry Janoška;

 

glu­m­ci: Barbara Horvath, Eveline Rabold, Agata Siemaszko, Marko Blažeta, Tamás Hompok kao i Ferry Janoška Ensemble.

 

- nedilja, 9. XI. (11.00) u Borti, u Oho-u, matinée

 

- petak, 14. XI. (19.30) u Velikom Borištofu, u Kugi