Ko zvanje je najnapornije i najstresnije?

Kotrigi Europske unije imaju pravo da se pri važni sastanki pominaju u svojem materinskom jeziku. Pritom posre­duju tumači, ar ni­je moguće da svaki ko­trig govori 24 jezike. Toliko služ­benih jezikov naime momen­tano postoji u EU. Od tumačev se očekuje mno­go. Iako po­slovica ve­li, da je muča­nje zlato, svaki tumač zna, da je govor zlata vridan.

Tagovi: 

O Prvom svitskom boju: Učitelji i škole u PSB-u

Uz farnike imaju učitelji poseban značaj za našu narod­nost. I oni su bili ugledna, respektna pršona. No noteri su po automatiki boja proigrali svoj ugled za vrime bo­ja, jer su im prišili pristranost. Kod učiteljev nije bilo čuda iznimkov. Sve su po re­du pozvali na novačenje ili iz rezerve u službu. Tako se je veljek početkom boja našlo prik 6000 učiteljev med vojaki. Iz hrvatskih sel iz Šopronske županije imenom znamo za Fabijana Ézsola iz Štikaprona, Ivana Kriszta i Jožefa Rácza iz Rasporka, Karola Szedenika iz Fileža, Ludviga Szedenika iz Traj­štofa, Ivana Szabó iz Židana, Šimu Biricza i Antona Lorenca iz Frakanave, Eugena Tibolda iz Velikoga Bo­rištofa i Jure Fenesza iz Vul­kaprodrštofa. (Nažalost iz drugih sel nimamo podatkov!) Svakako je ali veliki broj uč­i­teljev morao na front, jer su je gledali za sposobne pelja­nja manjih jedinic ili posebnih zadatkov.

Ste znali? - Nešto o Misecu i njegovi mijena

Misec je vjeran pratilac Ze­m­lje. Zvana Sunca je on najsjaj­nije nebesko tijelo. Okreće se okolo Zemlje na spo­doban način kotno i Zemlja skupa s Misecom oko­lo Sunca. Za jedan obilazak okolo Zemlje mu je po­trib­no 29,5 dani. Kot i sva dru­ga svemirska tijela, se i on obraća okolo sv­o­je osi (Achse). Za jedan okret mu je potribno 29,5 dani. To je uzrok zbog čega nam Mi­sec kaže svenek istu stran. Dru­gu stran, škuru, ne vidimo ni­kada. Mijene Miseca su posljedica toga, da se obraća okolo Zemlje. Misec na ne­bu putuje od zapada pre­ma istoku kotno Sunce.

Tagovi: 

Škotska ostaje u Velikoj Britaniji!

Britanski premijer David C­a­meron je izjavio „Škoti će­du dostati veće ovlasti“. Od uku­pno 32 okrugov, za neovisnost su glasovali samo stanovniki Dundeeja, Glasgowa, Sjevernoga Lanark­shirea i Zapadnoga Dunbar­tonshirea.

 

LONDON — U Škotski os­ta­nak u Ujedinjenom Kraljev­stvu dao je vjetar u hrbat britanskoj funti i euru čije su vri­d­nosti veljek zutra dan po refe­rendumu zabilježile rast, a os­tanak u uniji glasalo je u­kup­no 55% posto škotskih bira­čev, odnosno njih 2,001.926, javio je BBC konačni rezultat referenduma u Škotskoj. U­ku­pno 1,617.989 biračev, ča je 45%, glasalo je za neovisnost. Referendumu 19. septembra se je odazvalo 84,5% glasačev.

Tagovi: 

Benefic-koncert za p­o­topljene op­ćine u Hrvat­skoj Gu­nja, Drenovci i Vrbanja

Datum: 
sub, 09/27/2014 - 19:00

VULKAPRODRŠTOF (27. septe­m­bar) — Završna pri­redba humanitarne pomo­ći i  benefic-koncert za p­o­topljene op­ćine u Hrvat­skoj Gu­nja, Drenovci i Vrbanja;

 

prezen­tacija aktivno­sti (19.00) i

 

muzi­čko oblikovanje What’sUpCi, Zvonko Škrlec i Ro­bert i Vice (20.30), bife; subota, 27. IX. u dvorani za priredbe.

Dan spomenika i Pandrofska ma­ša

Datum: 
ned, 09/28/2014 - 10:00

PANDROF (28. septembar) — Dan spomenika i Pandrofska ma­ša;

 

Tamburica »Ivan Vuković« će predstaviti „Pandrofsku mašu“ iz pera dirigenta Hanzija Maszla, po tom će restaurator Ernst Lux predavati o freska slikara Ernsta Gfalla;

 

nedilja, 28. IX. (10.00) otpodne je pak koncert na orgu­lja (15.00);

sve u farskoj crikvi.