Triki, kako prestati rivati dužnosti

Kako ćemo konačno početi obavljati posle na vrime? Protiv kroničnoga odgadjanja obavezov postoji nekoliko jed­nostavnih trikov, ke svaki more slije­diti. Oni nam mo­ru znatno popravi­ti način, kako će­mo bolje hasnovati svoje dragocijeno vrime. Iako smo svi različni, ali s vrimenom i obave­zami se u većoj ili manjoj mjeri svaki od nas bori. Na djelatnom mjestu nas gonu termini, nepregledna rijeka e-mailov i potribovanja kolegov. Mnogim se situacija ne popravlja ni do­ma, kade se moraju konfrontirati s problemi, ke nosi obiteljski žitak.

 

Tagovi: 

Ste znali? - Kako se prosi?

Ne prosi svaki človik rado. Prošnju bi drugi mogao odbiti. Zato mnogokrat prošnju ne formuliramo optimalno, ar unajper očekujemo negativan odgovor: „Vjerojatno n­i­maš vrimena, ali…“ „Vjerojat­no potribujem preveć, ali...“. Tim relativiramo šansu na pozitivan odgovor. Bolje je da prošnju formuliramo neutralno, tako da človik, od ko­ga si kanimo isprositi po­moć, ima slobodu reći da ili ne. Kadakoč drugi prošnju igno­rira, kad ne zna, kako važno je prositelju, da mu ispuni pr­ošnju.

Tagovi: 

O Prvom svitskom boju: Prorokovanja

Svaka kriza donese sa sobom i čudnovata prorokovanja. Da je 21. augusta 1915. lje­ta bilo puno zamračenje Sun­ca se je moglo tumačiti samo kao čemerni predznak za bu­dućnost. Boj je stoprv zapo­čeo! Svi su bili obisnoga osvidočenja, da će čisto kratko durati i Srbiju po paroli: Serbien muß sterbien! i Je­der Schuß ein Russ!, obvladati. Proroki su bili osvido­čeni o Danijelovom proro­čanstvu u 4. poglavlju, da se je završila jedna historična epoha i slijedi nova. Iz isku­stva znamo danas, da je zaistinu završilo dugo 19. stolje­će i počela kriza s dvimi st­ra­šnimi boji. Pozivali su se i na evangelistu Luku 21,24 i na knjigu »Otajstva« od Iv­a­na. A kad su NAŠE NOVINE u svojem 50. broju u 1917. donesle pod naslovom „200 letno prorokovanje“, dakle iz ljeta 1701. iz kneževine Mecklenburga, su naši ljudi bili izvan sebe. Tako su novine u slijedećem broju morale opovrgnuti svoj članak o prorokovanju.

20 ljet Hatsko kolo — slavlje kroz cijelo ljeto u Novom Selu na Hati

Hatsko kolo, folklorna gru­pa (plesačka i tamburaška) je utemeljena 1994. ljeta, a  kumovao je tadašnji farnik u Pandrofu a kašnje i u No­vom Selu mr. Branko Kor­n­feind. Hatsko kolo ima da­nas kih 60 aktivnih članov a to kroz sve generacije — od najmladjih, Pelikanov, ča do najzrelijih po ljeti i iskustvu, Benjaminov.

»Ki će s nami pirovati?/Wea wüll mid ins Hohzat feian?«

Datum: 
pet, 04/04/2014 - 20:00

BORTA (4. april) — »Ki će s nami pirovati?/Wea wüll mid ins Hohzat feian?«;

folklorni ansambl Kolo-Slavuj skupa s gosti iz južnoga Gradišća predstavlja hrvat­ske i hiancke jačke, tance, muziku i običaje oko pira;

petak, 4. IV. (20.00);

OHO, Lisztgasse 12 večernja blagajna 14/12;

€ in­fo: tel.03352/38555, M: info@oho.at