FUEN-ova inicijativa gradjanov u EU

Federativna unija europskih narodnosti Fuen će 21.-23 junija održati svoj kongres u južnotirolskom Brixenu. Do tada odgovorni u ovoj medjunarodnoj nevladinoj organizaciji s već od 90 zastupanih narodnih grup i narodnosti kani završiti konačni tekst za inicijativu gradjanov čiji je glavni cilj „najbolje predstaviti važnost narodnosti u Europi“. Da bi se Europski parlament tim morao baviti, potriban je milijun potpiskov.

 

Tagovi: