Zač neka ne brbljamo, kad kanimo batriti?

Kad kanimo koga batriti, su plitke fraze deplacirane. Danas ćemo predstaviti nekoliko banalnosti, ke ljudi znaju brbljati, kad su perpleksni ili šokirani zbog tuge drugih.

 

Zač neka ne velimo: „To je jur bilo zač dobro.“ Tim bagateliziramo bol i tugu drugoga človika. Tim mu velimo, da njegov gubitak ili njegova škoda nisu vridni, da se mora žalostiti. Dopustite drugomu imati svoje ćuti. Mi nimamo pravo, da o nji sudimo.

 

Zač neka ne velimo: „To je bila volja Božja.“ Človik, ki trpi, bi mogao imati ćut, da mu kanimo oktroirati vjeru u trenutku, kad vjerojatno najveć dvoji u Boga, a to nije ugodna ćut.

Tagovi: 

Ste znali? - Nešto o kvasu?

Človik je hasnovao kvas prlje nego je znao pisati. Iz hiroglifov znamo, da su stare egipćanske civilizacije hasnovale kvas i proces fermentacije za dizanje tijesta, i to još pred 5.000-imi ljeti. Pravoda, onda još nisu znali, zač se tijesto polako diže. Vjerojatno su kemijsko djelovanje kvasa gledali kot misteriozan fenomen. Kvas, ki je spomenut u Bibliji, je bio mehko tijesto, ko se je čuvalo od jedne do druge pečnje kruha. Mali dio toga tijesta se je hasnovao, da se more zamisiti novo tijesto za kruh.

Tagovi: 

Gradišćanska delegacija u Zagrebu

Zemaljski dopoglavar Gradišća mr. Franz Steindl skupa s predsjednikom Zemaljskoga odbora za Europu, inž. Rudijem Strommerom četvrtak, 18. i petak, 19. aprila su službeno boravili u Zagrebu da bi pregovarali s različnimi zastupniki Hrvatske. Cilj je bio razgovorov da pripravu moguću suradnju Hrvatske i Gradišća na sektoru gospodarstva, eko-turizma, kulture i prometa. Steindl i Strommer su se sastali i sa zastupniki Austrije u Hrvatskoj kao i s medjunarodnimi političkimi posmatrači.

Tagovi: