Veliko vazmeno jaje iz Molve krasi crikveni trg u Dolnjoj Pulji

Uz neobičnu zimu i padanje sniga na Macicnu nedilju, 24. marca na Crikvenom trgu u sridnjogradišćanskoj Dolnjoj Pulji svetačno su otkrili i blagoslovili divovsko vazmeno jaje iz Molve, Podravine (HR). To je u stilu  naivne likovne umjetnosti namoljano veliko jaje, ko kaže brojne dolnjopuljanske motive. Ukupno je pet slikarov-naivcev djelalo na ovom jaju (2,05 x 1,50 m) ko je Jelka Perušić za 60. rodjendan poklonila svojoj domaćoj fari.

 

Tagovi: 

Jezuševe družice i odvaljen kamen...

Bilo je zaran jutro, kad su se Marija Magdalena, Marija Jakova i Salome tužne otpravile k Jezuševomu grobu. One su bile Jezuševe družice i vjerovale su njegovim ričam o kraljevstvu Božjem. One su bile uza njega, kad je umro na križu. Sada im je još preostalo samo, da ga namažu i mu tako iskažu svoje poštovanje. Ali na putu k njemu u grob je nje mučilo pitanje, kako ćedu odvaliti kamen od vrat groba. Kamen je težak, a žene ga kumaj moru odstraniti. Neka kamen prepriči njev pristup Jezušu?

 

 

Tagovi: 

Ste znali? - Na ki datum je Jezuš umro i se goristao?

Vazmeni dogodjaji Kristuševoga žitka su se odvili u okviri stare židovske Pashe. Jezuš je svečevao svoju vazmenu vičeru, proživio svoju muku i smrt i doživio svoje goristanje za vrime toga židovskoga svetka. On je tomu svetku dao i konačan smisao. Dao mu je novu perspektivu, ka dosiže sam prag vječnoga života.

 

Židovi su svečevali Pashu 14. dana miseca nisana. Bio je to sedmi misec židovskoga kalendara, ki odgovara našim misecom marcijušu i aprilu. U Crikvi se prvo vrime Vazam nije svečevao u svi kraji jednako, ali svenek u vezi sa židovskom Pashom. Koncil u Niceji je 325. ljeta odredio datum Vazma. Tako ga danas svečujemo na nedilju po punom misecu, ki prati protulićnu ravnodnevnicu, ekvinocij. Vazam je ada med 21. marcijušom i 25. aprilom.

Tagovi: 

Gostovanje Folklornoga ansambla Linđo iz Dubrovnika

Datum: 
pon, 04/01/2013 - 19:30

DUBROVNIK/BEČ/LINZ/ VELIKI BORIŠTOF — Od 2. do 8. aprila. gostovat će Folklorni ansambl Linđo iz Dubrovnika u Austriji i će dati tri nastupe:

 

- četvrtak, 4. IV. (19.30) u Odeon-teatru u Beču; gost folklorni ansambl Kolo-Slavuj; ulaznice 17 ods. 13 E (studenti, školari); informacije & pretprodaja: Odeon Theater tel. 01/2165127, odeon@ odeon-theater.at; Hrvatski centar tel. 01/ 5046354, ured@hrvatskicentar.at
Ksd „Zagreb“ tel. 0699/19451910 (Blaško Papić)