»Stürmische Zeiten in der Tschauner Musik & Tanz bei Sturm & Schmankerl«

Datum: 
sub, 10/06/2012 - 17:00

BEČ (6. oktobar) —Basis.Kultur.Wien: »Stürmische Zeiten in  der Tschauner Musik & Tanz bei Sturm & Schmankerl«;

subota, 6. X. (17.00) Rossauer Blech-Blasmusik, (18.00) Tamburica Uzlop — muzika i plesi gradišćanskih Hrvatov, moderira: Julia Fellerer

ulaz slobodan; Tschauner Bühne, Beč 16., Maroltingergasse 43.

Hkd poziva na prvi hrvatski kino s filmom »Črna mačka - bijeli mačor«

Datum: 
sub, 09/29/2012 - 19:30

VULKAPRODRŠTOF (29. septembar) — Hkd poziva na prvi hrvatski kino s filmom »Črna mačka - bijeli mačor«;

u pauzi Klapa Vrime s novim programom;

subota, 29.  IX. (19.30);

rastok Wohlrab, Dolnja glavna ulica 84;

dobrovoljni dari;

rezervacije tel. 0699/ 11707365, tel. 0664/3865851 ili 02687/20398.

U okviru medjunarodnoga dana kave »Europa u goste u proširenom dnevnom boravku«

Datum: 
pon, 10/01/2012 - 19:30

BEČ (1. oktobar) — U okviru medjunarodnoga dana kave »Europa u goste u proširenom dnevnom boravku«:

Hrvatska i Portugal se predstavljaju u Cafe Sperl, glumac Wolfram Berger čita iz djel autorov Ede Popovića (HR) i Fernanda Pessoe (Portugal);

pandiljak, 1. X. (19.30).

Ministri pravosudja pri OESS-konferenciji u Beču

BEČ — Orsat Miljenić, hrvatski ministar pravosudja, je 20. i 21. septembra sudjelovao pri Oess-konferenciji u bečkom Hofburgu. Europsko vijeće je pozvalo ministre pravosudja na spravišće „urbano nasilje“. Ministri su izminili svoja iskustva i prispodobili zakonska rješenja o kriminalnosti pred svim kod mladih zločincev, je uz ostalo rekao ministar Orsat Miljenić u razgovoru s Hrvatskimi novinami. „Jedna vrlo zanimljiva tema je bila o načinu komunikacije. S jedne strane kod mladih u organiziranju kaznenih djel (Straftaten), a na drugu stranu o svemu tomu čemu su izlagani mladi kada stupu u modernu komunikaciju putem interneta.“
Tagovi: 

Školski direktor Vili Kanc u mirovini naslijedila ga je zasad Elke Sinković

Dugoljetni direktor osnovne škole u Frakanavi, Vili Kanc (60) je 1. septembra stupio u mirovinu. Kanc je bio 39 ljet u učiteljskoj službi. Poslovao je u Lebenbrunnu, Pilištrofu, Malom Borištofu, Filežu, Gerištofu, Lekindrofu i deset ljet u Keresturu dokle je u 1983. ljetu došao u rodnu mu Frakanavu. Onde je Vili Kanc 29 ljet dugi bio učitelj, od toga 23 ljeta dugo direktor OŠ. Od 1. septembra je rodjena Mučindrofka, Elke Sinković provizorna peljačica osnovne škole u Frakanavi.

FRAKANAVA — U sridnjogradišćanskoj Frakanavi su se pred kratkim svetačno oprostili od dugoljetnoga direktora osnovne škole Vilija Kanca.
 
Kako je rekao Vili Kanc za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće „pozitivno morem svoja ljeta bilansirati kao peljač škole. Jedino, ča me malo bludi je, da je hrvatski jezik u školi svenek slabiji“. Kad je počeo, da je bilo još čuda već dice, ka su se pominala po hrvatsku. Uopće da je bilo već dice u školi.
Tagovi: