Hrvatsko shodišće u Lovretu

Datum: 
sub, 09/15/2012 - 19:00

LOVRETA (15. i 16. septembar) — Hrvatsko shodišće;

 

subotu, 15. IX. (19.00) sv. maša s mladomašnikom Markom Mogyorósijem, potom ophod sa svićami;

 

nedilja, 16. IX. (8.00) jutarnja maša,

(10.00) maša s prelatom Ferijem Benkovićem,

(14.00) večernja i izlaz iz bazilike.
 

Kvas, sol za druge - piše Joško Preč

Ne more se dosta naglašivati, da se strukture onda preminu u Crikvi, kad se premini človik. Človik preminja strukture, a ne strukture človika. Kad dojdu novi ljudi, ćedu donesti za sobom i nove strukture. Strukture nisu ništa drugo, nego legalizirani duh Crikve. Zato napad na Crikvu neće ništa donest. Zna se, da ljudi, ki Crikvu napadaju, ne napadaju nju, nego one ljude, ki ju reprezentiraju. A to more biti opravdano, jer nije človika bez falinge, niti med crikvenimi ljudi ne. Čim već Jezuševoga duha u Crikvi, tim manje problemov u njoj. Koliko puti se čuje: Jezuš da, Crikva ne! Ova rečenica potvrdjuje zgora rečeno.

Zato nam je potriban doživljaj s Jezušem, da budemo imali volju, snagu, hrabrost tim putem, kim je on išao.
Koncem II. Vatikanskoga koncila govorio je teolog Karl Rahner o vjerniku u budućnosti. On piše: „Kršćan dojdućega vijeka biti će, ki se je osobujno i slobodno odlučio za Boga. Ovi ćedu biti u manjini, ali s njevim ponašanjem i svojom bratskoj ljubavi, biti ćedu kvas za druge. U ovom budućem svitu biti će po svem svitu, iako različitih, ali svagdir raštrkani općin, ke ćedu nositi Duha Božjega u sebi. Ovo ćedu biti ljudi, ki su prošli kroz krv i vodu, to je, da su si svoju vjeru sa stalnom borbom izvojevali. Kršćani ćedu živiti kao dijaspora u okoličnom poganskom svitu.

Studijska ekskurzija »Hrvati u Slovačkoj«

Datum: 
sub, 10/06/2012 - 08:00

Zigh i Hkd u Gradišću subotu, 6. oktobra pozivaju na studijsku ekskurziju »Hrvati u Slovačkoj« pod peljanjem dr. Nikole Benčića.

Put: Trajštof – Čunovo – Gabčikovo – Hrvatski Jandrof – Devinsko Novo Selo – Marianka – Novo Selo – Trajštof

(odlazak iz Trajštofa kod crikve u 8.00);

Čunovo: dom kulture, etnozbirka Jive Maásza, crikva, cimitor, put na nasip uz Dunaj do Gabčikova;

Hrvatski Jandrof: objed;