Tamburica u Čelajevom malinu

Datum: 
čet, 08/09/2012 - 20:00

UZLOP — Tamburica u Čelajevom malinu do 30. augusta (svenek u 20.00).
 

- Četvrtak, 9. august Tamburica Cindrof
- Četvrtak, 16. august Tamburica Štikapron
- Četvrtak, 23. august Tamburica Trajštof
- Četvrtak, 30. august Tamburica Trajštof i Tamburica Uzlop.

Tamburica u Čelajevom malinu

Datum: 
čet, 08/02/2012 - 20:00

UZLOP — Tamburica u Čelajevom malinu do 30. augusta (svenek u 20.00).
 

- Četvrtak, 2. august folklorna grupa Poljanci (Vulkaprodrštof)
- Četvrtak, 9. august Tamburica Cindrof
- Četvrtak, 16. august Tamburica Štikapron
- Četvrtak, 23. august Tamburica Trajštof
- Četvrtak, 30. august Tamburica Trajštof i Tamburica Uzlop.

Tamburica uz oganj

Datum: 
uto, 08/14/2012 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj će se ljetos održati u seli sridnjega Gradišća još do nedilje, 14. augusta.
 

- utorak, 14. august (20.00) Gerištof u parku (Koprive iz Petrovoga Sela).

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 08/03/2012 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj će se ljetos održati u seli sridnjega Gradišća još do nedilje, 14. augusta.
 

- petak, 3. august (20.00) Mjenovo u krčmi Deutsch (Harmonija)
- subota, 4. august (20.00) Šuševo (Harmonija)
- petak, 10. august (20.00) Filež u krčmi Divoš-Karall (Zelenjaki)
- utorak, 14. august (20.00) Gerištof u parku (Koprive iz Petrovoga Sela).

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 08/10/2012 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj će se ljetos održati u seli sridnjega Gradišća još do nedilje, 14. augusta.
 

- petak, 10. august (20.00) Filež u krčmi Divoš-Karall (Zelenjaki)
- utorak, 14. august (20.00) Gerištof u parku (Koprive iz Petrovoga Sela).

Tamburica uz oganj

Datum: 
sub, 08/04/2012 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj će se ljetos održati u seli sridnjega Gradišća još do nedilje, 14. augusta.
 

- subota, 4. august (20.00) Šuševo (Harmonija)
- petak, 10. august (20.00) Filež u krčmi Divoš-Karall (Zelenjaki)
- utorak, 14. august (20.00) Gerištof u parku (Koprive iz Petrovoga Sela).