Kiritof na Lovrenču

Datum: 
ned, 08/12/2012 - 15:00

FILEŽ (12. august) — Kiritof na Lovrenču;
 
nedilja, 12. VIII. folklorno otpodne (15.00) nastupaju:
 
Folklorni ansambl Kolo-Slavuj, Veseli Gradišćanci iz Unde i Graničari, divojačka plesačka grupa veleopćine Filež (različni stili plesa (hip-hop, balet itd.) potom svira tamburaški sastav Koprive (Petrovo Selo);
 
pred fileškom crikvom (pri godini u dvorani za priredbe).

Hak organizira tajedan jačenja »Voices of Europe« pri kom ćedu sudjelivati pripadniki manjin iz cijele Europe

Datum: 
čet, 08/09/2012 - 20:00

UZLOP/VELIKI BORIŠTOF — (5. - 12. aug.) — Hak organizira tajedan jačenja »Voices of Europe« pri kom ćedu sudjelivati pripadniki manjin iz cijele Europe,
 
pod peljanjem Filipa Tyrana jačit će se na različiti manjinski, kao i na engleskom jeziku (5. - 12. VIII.).
 
Kao vrhunac tajedna ćedu bit dva koncerti:
 
četvrtak, 9. VIII. (20.00) Čelajev malin, u Uzlopu skupa s Tamburicom Cindrof;
 
a subotu, 11. VIII. (20.00) u Kugi, Borištofu;

Hak organizira tajedan jačenja »Voices of Europe« pri kom ćedu sudjelivati pripadniki manjin iz cijele Europe

Datum: 
sub, 08/11/2012 - 20:00

UZLOP/VELIKI BORIŠTOF — (5. - 12. aug.) — Hak organizira tajedan jačenja »Voices of Europe« pri kom ćedu sudjelivati pripadniki manjin iz cijele Europe,
 
pod peljanjem Filipa Tyrana jačit će se na različiti manjinski, kao i na engleskom jeziku (5. - 12. VIII.).
 
Kao vrhunac tajedna ćedu bit dva koncerti:
 
četvrtak, 9. VIII. (20.00) Čelajev malin, u Uzlopu skupa s Tamburicom Cindrof;
 
a subotu, 11. VIII. (20.00) u Kugi, Borištofu;

Katoličansko društvo hrvatske mladine srdačno poziva na tradicionalnu sv. mašu na Snižnu Mariju

Datum: 
ned, 08/05/2012 - 10:00

ŽIDAN (5. august) — Katoličansko društvo hrvatske mladine srdačno poziva na tradicionalnu sv. mašu na Snižnu Mariju kod kapele Peruške Marije;
 
nedilja, 5. VIII. (ovo ju vrhunac tabora, ki je priredjen od 31. 7. do 5. 8. kod kapele);
 
program: 10.00 dvojezična sv. maša (ug. i hr.) glavni celebrant mladomašnik Marko Mogyorósi;
 
12.00 agapa i razgovor s mladinom;
 
13.00 zavrešetak.