Kada je započela era Duha Svetoga? (2)

Duhi su izgleda svetak prez sentimentalnosti. Božićni stoli nam se ugibaju pod teretom darov. Za Vazam idemo iskati jaja, a za treti najveći svetak, za Duhe, nimamo ništ. Fali im teplina jaslic u štalici i dramaturgija Velikoga tajedna.

 

Za Božić Ditešce Jezuš privlačuje našu pažnju, a u Velikom tajednu smimo trijumfirati nad smrću. Na Božić svečujemo Kristušev dolazak, na Vazam Kristušev trijumf nad žitkom. Čini nam se da na Duhe svečujemo, da nas je Jezuš ostavio same.

Tagovi: 

Ste znali? - Zač cvrkuću ptice?

Ptice jačkarice (Singvögel) si jaču cio dan. Ali čini nam se, da su one jutro rano osebito aktivne. Ornitologi, stručnjači za ptice, znaju, zač ptice cvrkuću:

 

Prvič one kanu markirati svoj revir. Većina ptic noćas naime napušća svoj revir i si išće novo mjestance za prebivanje. Zato ptice počnu jačiti, čim svane dan, da bi druge ptice obavijestile: „Ovo mjesto je zauzeto. Ovde ću biti od sada ja gospodarica!“

 

Tagovi: 

Biblija za gradišćanske Hrvate - vjerski prijevodi Štefana Geošića

Dugoljetni farnik u Klimpuhu i nekadašnji nadzornik za hrvatski vjeronauk u Gradišću, prof. dr. Štefan Geošić pozvao na prezentaciju i informaciju s naslovom »25 ljet u službi Biblije«. Pod geslom „neka se zna“ je prezentirao prijevode na gradišćanskohrvatski »Staroga teštamenta«  i »Novoga teštamenta« (predjelan), uza to i »Lekcionare« (od Rima aprobirane) i »Lekcionare« (neaprobirane). Kroz program je peljala Ana Šoretić, laudator je bio akademik dr. Nikola Benčić; nastupio je Crikveni zbor Klimpuh, pjevačica Marija Herceg-Lentsch, pijanist Robert Kovács i Tamburica Klimpuh (petak, 25.