Musical pod vedrim nebom »Za dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili

Datum: 
sub, 06/30/2012 - 20:00

MJENOVO — Mlada inicijativa Mjenovo prezentira musical pod vedrim nebom »Za dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili
 
(s hiti kao npr. Reci mi tiho, tiho, Milena, Moj prijatelj Anu ljubi, Sanjaj me, Sedam dugih godina, Plava košulja, Još te volim, Dobre djevojke, Saša, Da te ne volim, Ja sam za ples, Dobra stara vremena…);
 
na starom farofu.

Musical pod vedrim nebom »Za ona dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili

Datum: 
pet, 06/22/2012 - 20:00

MJENOVO — Mlada inicijativa Mjenovo prezentira musical pod vedrim nebom »Za ona dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili
 
(s hiti kao npr. Reci mi tiho, tiho, Milena, Moj prijatelj Anu ljubi, Sanjaj me, Sedam dugih godina, Plava košulja, Još te volim, Dobre djevojke, Saša, Da te ne volim, Ja sam za ples, Dobra stara vremena…);
 
na starom farofu.

Musical pod vedrim nebom »Za dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili

Datum: 
pet, 06/29/2012 - 20:00

MJENOVO — Mlada inicijativa Mjenovo prezentira musical pod vedrim nebom »Za dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili
 
(s hiti kao npr. Reci mi tiho, tiho, Milena, Moj prijatelj Anu ljubi, Sanjaj me, Sedam dugih godina, Plava košulja, Još te volim, Dobre djevojke, Saša, Da te ne volim, Ja sam za ples, Dobra stara vremena…);
 
na starom farofu.

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj i Gradski dio Bratislave-Devinsko Novo Selo pozivaju na 24. po redu Festival hrvatske kulture

Datum: 
sub, 06/23/2012 - 13:00

DEVINSKO NOVO SELO — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj i Gradski dio Bratislave-Devinsko Novo Selo pozivaju na 24. po redu Festival hrvatske kulture;
 
- subota, 22. juni:
 
seminar „Suradnja s pradomovinom“ i izložbe „Hrvatske nošnje“ (13.00) u Snm-Muzeju kulture Hrvatov u Slovačkoj;
trad. hrvatsko kulinarstvo prezentira jila i pića (15.00) u Istrijskoj 6;
kreativna djelaonica za dicu „Rijeke i morja očima dice“ (15.00) Istrijska 4;

Musical pod vedrim nebom »Za dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili

Datum: 
sub, 07/07/2012 - 20:00

MJENOVO — Mlada inicijativa Mjenovo prezentira musical pod vedrim nebom »Za dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili
 
(s hiti kao npr. Reci mi tiho, tiho, Milena, Moj prijatelj Anu ljubi, Sanjaj me, Sedam dugih godina, Plava košulja, Još te volim, Dobre djevojke, Saša, Da te ne volim, Ja sam za ples, Dobra stara vremena…);
 
na starom farofu.
 

Musical pod vedrim nebom »Za dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili

Datum: 
pet, 07/06/2012 - 20:00

MJENOVO — Mlada inicijativa Mjenovo prezentira musical pod vedrim nebom »Za dobra stara vremena« Rajka Dujmića i Željke Ogresta, glazba Novi Fosili
 
(s hiti kao npr. Reci mi tiho, tiho, Milena, Moj prijatelj Anu ljubi, Sanjaj me, Sedam dugih godina, Plava košulja, Još te volim, Dobre djevojke, Saša, Da te ne volim, Ja sam za ples, Dobra stara vremena…);
 
na starom farofu.

Željezanski biškup Egidije Živković prodikač na sv. Duju u Splitu

Biškup Željezna, Egidije Živković, je 7. maja u Splitu peljao euharistijsku svetačnost i je bio glavni prodikač prilikom ovoga svetka svetoga Dujma (Duja), zašćitnika, patrona grada i biškupije. Svečevanje su prenosili radio i televizija. Pri svečevanju je uz sedam biškupov i nadbiškupov sudjelivalo i nekoliko tisuć ljudi.