Milan Vuković — »Od istine«

U Hrvatskom centru u Beču, Schwindgasse 14 još teče izložba Milana Vukovića s naslovom „Od istine ili dal vero“. Na prvi pogled je lako opisati Milana Vukovića i njegovo umjetničko djelovanje. Ako se suži, scvrije na najmanji mogući nazivnik, onda bi ga karakterizirali kao vjernoga človika, ki crpi svoju tjelovnu ali pred svim i duhovnu snagu iz svoje diboke religioznosti, ka siže najzad daleko u predkršćansku dob.

Prem krize općine pozitivno bilansiraju

Situacija gradišćanskih općin je prem gospodarske i financijske krize dosta pozitivna. Ovako je bilancirao predsjednik općinskoga saveza Narodne stranke, Leo Radaković, financijsku situaciju gradišćanskih općin u minulom ljetu. Važan faktor u ovom pogledu je bio, da gradišćanske općine u prosjeku nisu tako zadužene kako u drugi savezni zemlja Austrije.

 

ŽELJEZNO — U pogledu na novo ljeto veli predsjednik općinskoga saveza Radaković, da će šparanje po sebi razumljivo nadalje ostati tema.

Tagovi: 

Hrvatski bal na Hati i ljetos sa „senzacionalnim“ programom

Hrvatski bal Hatskoga kola, ljetos jur peti put po redu u organizaciji angažiranih i mladjih ali i jur malo zrelijih članov ove folklorne grupe je i ljetos opet imao nekoliko vrhuncev, ki su uveličili ov hrvatski bal na Hati, na čistom sjeveru Gradišća. Po pozdravu predsjednika Hatskoga kola, mr. Branka Kornfeinda, folklorni ansambl Kolo-Slavuj je otvorio bal i je nastupio isto u polnoć kao i domaći s modnom revijom!!

Tagovi: 

Tradicionalni hrvatski bal HKD-a u Trajštofu

Po starom običaju na predvčere svetka Trih kraljev, 5. januara, Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću na sjeveru zemlje, u prostranom restoranu Wilhelminenhof u Trajštofu priredjuje svoj tradicionalni hrvatski bal. Prem da je ljetos bilo vidljivo manje mladine pred svim iz hrvatskih sel na Poljanci, raspoloženje je bilo dobro i opušćeno. Za ples i zabavu su svirali Pinkica (u velikoj) i Lole (u manjoj dvorani).

 

Tagovi: 

Mate Kliković stupio u mirovinu

Generalni sekretar Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, Mate Kliković je s 1. januarom o. lj. stupio u trajnu mirovinu. 27 ljet dugo je bio u službi Hkd-a sa sidišćem u Željeznu i je u tom vrimenu pokrenuo cijeli red tamburaških duštav širom Gradišća i je djelovao i prik granic. Pod njegovim peljanjem je Hrvatski nogometni kup dostao novi polet i se je proširo na zapravo cijelo Gradišće. Kliković je iz zdravstvenih uzrokov morao stupti u mirovinu jer ima velike probleme s dišnimi puti i s križi. Po već od 40 ljet je stavio na raspolaganje poziciju kao peljač Tamburice Cogrštof.

Tagovi: 

Filešci dobro zabavljaju gledatelje s komedijom »U stiski«

Kazališna grupa Filež predstavila je u ljetošnjoj sezoni šalan igrokaz u tri čini »U stiski«. Autor kusića je Francuz Georges Feydeau i potiče iz 19. stoljeća. Na hrvatski ga je presadio režiser fileške kazališne grupe, Petar Schweiger. Komediju predstavljaju većjezično, jer se sluŽu ponekad i francuskim jezikom u općinskom domu. Sve u svem se je Kazališnoj grupi FileŽ ugodala šalna produkcija, i po reakcija publike i jako uspješna!

 

Tagovi: 

Priznanje Hkd Napredak Austrija

Pred sam kraj svojega mandata u Beču, Njegova ekscelencija Haris Hrle, veleposlanik Bosne i Hercegovine dodilio je Hrvatskomu kulturnom društvu Napredak Austrija u Beču i njegovomu predsjedniku Filipu Zloušiću plaketu-zahvalnicu „Na profesionalnom, dosljednom i predanom radu na polju kulture i obrazovanja i svesrdnoj pomoći na zaštiti bosanskohercegovačke kulturne tradicije, običaja i interesa.“

 

Tagovi: 

Dvojezična knjiga »Andjeo Miro«

GORNJA PULJA — U Panonskoj gimnaziji u Gornjoj Pulji su predstavili dvojezičnu, hrvatsko-nimšku knjigu »Andjeo Miro/Der Engel Miro«. Povidajku su napisali i prevodili školari i školarice 5. hrvatskoga razreda u okviru hrvatskoga podučavanja još lani pred Božići.

 

Spočetka je bila ideja da se roditeljem daruje malu knjižicu s povidajkom za Božić.

Tagovi: