Najveća ljubav - piše Joško Preč

Jedno Evandjelje počne ovako: Ljubite neprijatelje svoje, činite dobro onim, ki vas oduravaju. A kako bi onda morali ljubiti one, ki nas ljubu? Naša ljubav bi morala poplaviti svakoga, kao morje poplavi zemlju.
 

Daj svakomu, ki te prosi. Ki te po licu, nudi i drugo. Ovo ne zamimo tako kako je pisano. Ni On, Jezuš nije ponudio drugo lice slugi, ki ga je udrio po licu na dvoru Pilatuša. Još mu je rekao: Ako krivo govorim posvidoči, ali ako pravo govorim, zač me biješ! Ali Bog hoće da mnogo podnesemo i nevraćamo zlo za zlo.

 

Ste znali? - Kako prepričiti nezdravo jilo?

Jisti u krugu familije je idealno za obiteljski žitak. Po aktualnoj študiji se dica zdravije hranu, ako redovito jidu skupa s roditelji i braćom. Morebit to nije moguće svaki dan, ali neka bude moguće barem trikrat u tajednu. To godi zdravlju dice i za 12 procentov snižuje rizik, da udebelu. Naučiti se konzumirati zdravu hranu raste za 24 procente. Gdo petkrat na dan ji u krugu svoje obitelji, onomu se polag študije za 35 procentov reducira rizik, da dostane anoreksiju (Magersucht) ili bulimiju.

Tagovi: 

Svaki dan smo ure dugo sidili i ništ nam nije ušlo...

Bečanska kavana je tipična bečanska institucija i važan dio bečanske tradicije. Ona od 10. novembra projdućega ljeta sliši nematerijalnomu kulturnomu jerbinstvu Unesco-a, Organizaciji Ujedinjenih narodov za obrazovanje, znanost i kulturu.
Legenda veli, da su Bečani 1683. ljeta, kad su oslobodjeni od Druge turske opsade (Zweite Türkenbelagerung) našli nekoliko vrić s čudnim fržonom, koga su držali za krmu za kamilje i ga kanili požgati.

Tagovi: 

Tina Kordić — zvijezda u Beču

Tina Kordić je svoje prve ure klavira imala sa šest ljet na Muzičkoj školi u Sarajevu. Muzički je obrazovana na Muzičkoj gimnaziji u Sarajevu kod Meire Smailović. Početo od 1990. ljeta je studirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, u fahu klavir-koncert kod Aleksandra Romanića, a od 1992. kod Nede Stanković. U decembru 1994. ljeta je inskribirala kao stipendijat Austrijskoga ministarstva prosvjete i kulture na Sveučilišću za muziku i primijenjenu umjetnost u Beču u klasi Manfreda Wagnera-Artzta i je 1999. ljeta položila diplomski ispit s odličnim uspjehom.

Tagovi: 

Likovnjak Irena Sladoje na Saveznoj gimnaziji u Željeznom

ŽELJEZNO — Irena Sladoje je rodjena 1976. ljeta u Fojnici (BiH). Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2003. ljeta. Istoga ljeta započne i postdiplomski studij slikarstva u Sarajevu. Djelatno iskustvo impulzivne umjetnice bazira na socijalnom djelu s osobami s osebujnimi potriboćami i s duševno bolesnimi ljudi.