Forum predsjednikov i potpredsjednikov 6 narodnosnih Savjetov o novom zakonu

Predsjedniki i potpredsjedniki šest Savjetov za narodne grupe 10. januara u saveznom kancelarstvu u Beču su razgovarali o noveli Zakona o narodni grupa. Razgovor je polag državnoga sekretara, Josefa Ostermayera bio jako konstruktivan. Državni tajnik i odgovrni za novelu zakona, Ostermayer je izjavio, da je već nego optimističan, da će se novela Zakona o narodni grupa vrijeda moći predložiti za pregledanje. Tim da će se skupa s pogodjenimi moći poduzeti značajan korak modernizacije u austrijskom pravu narodnih grup.

Zakonski nacrt će se u četiri točka adaptirati. 

 

Tagovi: 

Sudski postupak protiv Kornfeinda povučen — ali on ipak već neće podučavati

Sudski postupak med Zemaljskim školskim savjetom Gradišća i farnikom u Pandrofu i Novom Selu, mr. Brankom Kornfeindom na Djelatnom sudu u Željeznu zbog suspendiranja farnika kao vjeroučitelj je završen. Stranke su se tako pogodile, da će Školski savjet povući otpušćenje iz službe, ali da će se službeni odnos raspustiti u medjusobnom sporazumu. Kornfeind dakle već neće podučavati vjeronauk na osnovnoj školi. B. Kornfeind je po pogodbi rekao po smislu ovako: „Očekivao sam ipak već, jer rado bi još dalje podučavao na školi.

Tagovi: 

Deseti po redu bal Kuge u znaku Balkana i mnogostrukosti

Kulturna zadruga u Velikom Borištofu je 14. januara pozvala na svoj jubilarni deseti bal. Glavna tema bala, ki svako ljeto ima posebno geslo, je ov put bila „Balkan“. Kako je za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće naglasila ljetošnji glavni organizator bala i bivši predsjednik Kuge, dipl. inž. Mirko Berlaković, odlučili su se za ovo geslo „Balkan“, jer se u njem zrcali multikulturnost, ka da odgovara glavnomu cilju i identitetu Kuge.

Tagovi: 

Desetere zapovidi - piše Joško Preč

Blagopokojni kardinal Franjo Kuharić imao je razgovor s jednim partizanskim oficirom u stanu njegovoga oca, pred kih 56 ljet. Bilo je to prilikom blagoslova stana oko Božića.

 

Kad smo zmolili blagoslovne molitve, veli ov partizan: Ja ništa ne vjerujem, a vi slipite narod! Kardinal je prihvatio ov izazov i mu veli:

 

Nekate reći, da ništa ne vjerujete i počeo sām s pitanji: „Ste oženjeni?“

Odgovorio je: „Nisam!“

Kanite osnovati obitelj?

„Da!“

Željite imati u hištvu poštenu divojku?

Gdo u mesopustu zajde Beč, mora tancati

Početki današnje balske kulture ležu u 19. stoljeću u dobi Bečanskoga kongresa. Tipično za bečansku balsku tradiciju je, da se tradicionalni elementi povezuju s novimi modnimi strujanji i se tako uspostavlja most med generacijami. Tako su danas na programu tanci i muzika 19. stoljeća, ali i današnjega vrimena.

 

Kako mora biti oblikovan bečanski bal, to se  prenaša od jedne generacije u drugu. Kad Austrija tanca, ju mnogokrat gledaju drugi po cijelom svitu. Najprominentniji bali su poznati iznad austrijskih granic.

Ste znali? - Božja kravica more prezimovati vani?

Božja kravica, šaripave, puzipave, babica su naši izrazi, ke moremo najti u gradišćanskohrvatskom rječniku za nimšku rič Marienkäfer. U narodnom vjerovanju je Božja kravica nebeski glasnik Divice Marije. Bojse da čuva dicu i liječi betežne, ako k njim doleti. Nikada se ona ne smi stresti ili ubiti, ar to bi značilo privući nesriću. Zbog svoje hasnovitosti u poljodjelstvu su seljaki mislili, da su ova puzeta dar Jezuševe Majke. Božja kravica, ka ima sedam točkic, se u Švedskoj zove „Marijina službena ključev“.

Božićna pinezna pomoć društvam za podupiranje betežnikov

FILEŽ/LIVIR — U Filežu je 10. decembra, u subotu priredjen austro-ugarski humanitarni večer pod geslom „Dvi države za jedan cilj/Gemeinsam helfen/Skupa pomoći/Segítsünk közösen“, pri kom je nastupalo osam ugarskih, austrijskih i hrvatskih zabavnih bandov iz Austrije i Ugarske. Grupe West, Cit rock, Štrabanci, Kacavida, Pinkica, Lole, Mira Long i Szabi&Roli besplatno su svirali tu noć za neočekivano veliku publiku. Sve skupa je pobrano 5710 €.