Hrvatski bal u Beču se je ljetos poklanjao pred Gradišćem

Ljetošnji Hrvatski bal u Beču su održali u Kursalonu (Stadtpark) subotu, 22. januara. Ljetošnje geslo je bilo  »90 ljet Gradišće“. Folklorni ansambl Kolo-Slavuj je otvorio bal sa spletom gradišćanskohrvatskih tancev i jačak »Valcer - čarda - besntonc«. Za zabavu su svirali  Forum (Zadar), Die Buchgrabler (Gradišće), Paxi, Cimbalova kapela bratov Kuštarovcev (Požun), u polnoć je nastupio „Slavko Ninić & prijatelji“ s muzičkim projektom „Oglazbeno Gradišće“. Marijana Stojšić i Konrad Robica ml. su moderirali bal. Oko 800 gostov je pohodilo ovoljetni 64. po redu Hrvatski bal u Beču, je rekla Gabriela Novak-Karall od organizacijskoga štaba za ov bal.

Tagovi: 

Tome Mühlgassner je dobitnik »Kulturne nagrade« 2011. ljeta

Zemlja Gradišće je 20. januara dodilila kulturne nagrade za 2011. ljeto. Med šest odlikovanih je bio i dr. Tome Mühlgassner (72). Rodjeni Cogrštofac je uz drugo duga ljeta bio predsjednik Zavoda za narodno obrazovanje i je peljao Haydnov zbor. Bio je direktor Savezne gimnazije Željezno i se je posebno angažirao za matematiku.

Služba poniznost - piše Joško Preč

Jezuš veli: Nigdor dvim gospodarom ne more služiti, Bogu, ili bogatstvu, ili sebeobožavanju. Služiti moramo svi, a ne čekati, da nam drugi služu. Pozvani smo, da Boga spoznamo, ljubimo i njemu služimo. Tako i bližnjemu svojemu. Gdo ne kani služiti, ne ljubi ni Boga, ni človika. Nismo najemniki, ki to i to učinu i mislu, da su sve učinili, nego svim srcem, svom moću, odanošću služiti Boga, človika. Boga človik još služi, nedilju k maši pojti ni velik trud, ali truditi se za svakoga, svaki dan, cijeli život, je mnogo mnogo teže.

80. smrtni dan Ladislava Batthyány-Strattmanna

NOVI GRAD — U južnogradišćanskom Novom Gradu (Güssing) su se 22. januara spominjali smrtnoga dana blaženoga Ladislava Batthyány-Strattmana, ki je umro pred 80 ljet. Sv. mašu u kloštarskoj crikvi je služio dijecezanki biškup dr. Egidije Živković.
Blaženi Batthyány-Strattmann je gradio u Gijeci i Körmendu bolnice i je kao vračitelj za oči besplatno pomagao siromahom. Umro je u 1931. ljetu u starosti od samo 61 ljeta.