Tamburaški bal Stalnosti u Čajti

Folklorna grupa Stalnost je subotu, 8. januara priredila svoj jur tradicionalni tamburaški bal. Otvorila je grupa narašćaja, ku su podupirali aktivni člani. Predstavili su dvi jačke, i to „Pozdrav Hrvatov“ i „Hej kot smo mi iz Čajte svi!“. Uza to su mladi junaki prezentirali ples „Banat. Bal je bio dobro poiskan a goste je do ranoga jutra zabavljala grupa Pannonix. Vrhunac bala je sigurno bilo dobro pripravno polnoćno presenećenje i tombola.

Tagovi: 

Ljubav u poniznosti - piše Joško Preč

Ljubav i poniznost, dvi najmilije riči. Potiče me, da ov članak napišem. Sveta Elizabeta Ugarska je nek za druge živila. Otpovidala je svu diku, a bila je žena grofa od Türingije. Kao još malu divojčicu, dali su ju ovomu grofu za ženu. A po smrti muža se je čisto posvetila nevoljnim, siromahom, najodvratnije bolesnike je ona sama podvarala, zavijala im rane. Stoposto je shvatila tanač Jezušev: Ča ste jednomu od mojih najmanjih učinili, meni ste učinili, a ča niste ovim najmanjim bolesnim učinili, ni meni niste učinili.
Da, svečevati Boga iznad svega, ali Boga nek tako svečujemo iznad svega, da ljubimo ove bolesne nevoljne, kako ih je i Jezuš ljubio, susretao se s njimi, milo mu je bilo ljudstva.

Gradišćanski komunalni političari na informativnom pohodu u Bruxellesu

Srijedu, 12. januara se je iz Bruxellesa vrnula delegacija gradišćanskih komunalnih političarov. Tri dane dugo su onde boravili. Kako je zaključio predsjednik Europa-foruma predsjednik Övp-kluba inž. Rudi Strommer „imali smo vrlo zanimljive razgovore a cilj je bio da odgovornim u Bruxellesu predočimo i približimo zahtjeve gradišćanskih općin“.

Tagovi: 

Vječiti odlazak Branka Franolića

Franolićeva knjiga o rodjenu gradišćanskomu Hrvatu »Filip Vezdin with contribution to Indic studies at the turn of the XIII century in Europe« (Prilog Filipa Vezdina Indijskim studijam na zalazu XVIII. stoljeća u Europi) potvrda je autorovih širokih kulturno povijesnih interesov i potrebe za ukazivanjem na dioničtvo hrvatskih intelektualcev u opće ljudski dosegi. Franolić u Francuskoj predaje na različiti škola i učilišći a 16 ljet na prestižnom Sveučilišću Rene Decartes (bivša Sorbonne). Sa suprugom i dicom nanovo se 1974. lj. vraća u Englesku. Onde predaje francuski i književnost u Beverley College, New Malden, Surrey. Od 1990. Franolilć je profesor francuske lingvistike i hrvatskoga jezika pri Atkinson College, York University u Torontu.

Tagovi: 

Brandstetter, kegljaš SKC Maloga Borištofa je zemaljski prvak

Na različni gradišćanski kegljišći je stalo od 5. do 9. januara zemaljsko prvenstvo kegljašev i kegljašic kod pojedincev na programu. Dokle su se žene naticale u južnogradišćanskom Solunku je bilo kegljišće krčme Janić u Malom Borištofu mjesto naticanja muži.
SOLUNAK/MALI BORIŠTOF — Kod žen Loan Baumgartner od Dkv-a Solunka iskoristila je prednost kegljati na domaćem keglišću i je dobila s 551 kegljom, jednim kegljom pred kegljašicom Pečve, Terezom Hartinger.

Tagovi: 

Askö Stinjaki su se morali zadovoljiti titulom viceprvaka Mastersa

Subotu, 15. januara 2011. su se odigrale finalne igre Mastersa Gns-a u bortanskoj Inform-dvorani. Od gradišćanskohrvatski klubi su bili kvalificirani Askö Stinjaki, SV Nova Gora i SC/Esv Pandrof. Stinjaki, branitelji titule su ponovo došli u finale, kade im je stao nasuprot isti protivnik kao i prošlo ljeto, SC Matrštof/ amateri.

Tagovi: