»Književnost se sastaje s umjetnošću«

FILEŽ — »Književnost se sastaje s umjetnošću« je bilo geslo opširne kulturne priredbe u Filežu, u koj su subotu, 23. oktobra po prvi put povezali čitanje i izložbu mjesnih likovnih umjetnikov. Prvi dio programa u okviru akcije »Austrija čita« je bilo čitanje u fileškoj knjižnici. Iz svojih djel su čitali Jurica Čenar i Andreas Geistilinger, muzički je čitanje pratio Franjo Jordanić.

Piredbu je organiziralo Literarno i kulturno društvo Likud Filež, ko svako ljeto prilikom akcije »Austrija čita« organizira nekakovu priredbu.

Tagovi: 

Umro doajen tamburaške glazbe Julije Njikoš (87)

U noći s 27. na 28. oktobra u Zagrebu je u 87. ljetu preminuo skladatelj, melograf i glazbeni organizator Julije Njikoš st., doajen hrvatske tamburaške glazbe. Rodjen je u Osijeku 1924. ljeta. Gotovo 70 ljet je nazočan u hrvatskom glazbenom životu. Školovao se je i glazbu učio u rodnom gradu i u Zagrebu. Jedan je od najzaslužnijih za očuvanje tradicijske glazbe u svi nje obliki. Izvanredno je zaslužan za razvoj tamburaške glazbe u Osijeku, kade je utemeljio Tamburaški orkestar Radio Osijeka tr Medjunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe.

Tagovi: 

Koordinacijski odbor gradišćanskohrvatskih društav i organizacijov

Po nekoliko pripravnih sjednic i sastankov se je po 1989. ljetu ponovno našao Koordinacijski odbor hrvatskih društav i organizacijov. Po sastanki u Beču, Frakanavi i Čajti se je u suglasnosti svih jedinaest gradišćanskohrvatskih društav iz Austrije, Česke, Slovačke i Ugarske našla ova skupna prikgranična platforma, ka se kani zalagati na različni područji za Gradišćanske Hrvate i Hrvatice svih četirih zemalj.

Tagovi: 

Sastanak hrvatskih učiteljev Austrije

ŽELJEZNO — Hrvatski učitelji Austrije za opću i stručnu naobrazbu imali su 11. oktobra opet svoj jur tradicionalni sastank (jednoč u semestru). Ponude za naobrazbu nudi Pedagoška visoka škola Gradišća. Uživali su u gostoprimstvu Dvojezične gimnazije u Borti na čelu s direktorom Martinom Živkovićem. Došli su učitelji iz Gradišća i Beča. U prvom dijelu sastanka dogovorile su se o aktualni tema, različni naticanji, novoj maturi i novi sredstvi za podučavanje. U drugom dijelu bilo je predvidjeno malo upoznati manjinske institucije i društva južnoga Gradišća.

Prava slika svecev

Leon Bloy napisao je: „Ima samo jednu žalost, a to je, ne biti svet“. Sveci su najnormalniji ljudi. Ponašaju se tako, u kakovoj okolnosti, situaciji se najdu. U baroknoj dobi su slikali iskrivljene svece, kim jednoč glava na desno, onda na livo visi. Onda je vidimo sentimentalne, slatkaste, a oni nisu bili slatkasti, nego jednoč oštri, onda opet puni nježnosti, milosrdnoga, ljubeznoga lica.

Kakov je bio Jezuš? Pred farizeji se je zravnao, kad je branio istinu. A pred pokornim grišnikom je skoro pokleknuo, snizio se do njega, do zemlje.

Glas Gradišća s dobitniki iz Slovačke, Ugarske i Austrije

Subotu, 23. oktobra su sada jur po četvrti put priredili naticanje u jačenju Glas Gradišća. Ovo naticanja je bilo pokrenulo Društvo gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj pred četirmi ljeti. Ljetos je prvi pu prošireno i na cijelo Gradišće. Cijelo Gradišće znači tri države bez granice. Dobitnica je Lenka Orličkova iz Čunova (SK). Drugo mjesto je osvojila Noemika Hettingera iz Gornjega Četara (H) a treto Hannah Darabos iz Mjenova (A).

Tagovi: 

Naticati se za posao s pravim parfemom

Mnogi muži i žene, ki se natiču za posao, mislu, da pratež razotkriva njevu kvalifikaciju i mnogo veli o njevom profesionalnom nastupanju. Kumaj gdo zna, da je duha najmanje tako važna kotno pratež. Ponekad mala nijansa odlučuje, je li će gdo biti zaposlen ili ne. To more biti neznatan detalj, recimo gesta rukom, intonacija, timbar glasa ili jednostavno duha človika.

Tagovi: 

Festival hrvatske glazbe u Beču do 2. novembra do 5. decembra

U Beču je utorak, 2. novembra počeo 6. festival hrvatske muzike. Do 5. decembra će biti u različni dvorana ukupno 13 koncertov od duhovne muzike prik klasike do džeza i narodne muzike. Na rasprodanom  „Koncertu Austrijsko-hrvatskog prijateljstva“ 2. novembra u Teatru Akzent je publika mogla slušati i kompoziciju predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića »Sambu brevis«. Josipović sam je skupa s austrijskim predsjednikom Heinzom Fischerom otvorio ov festival.

Tagovi: 

Stari Rimljani su si zlakotili žitak s poslovicami (1)

Hrabri Ciceron

„Omnium rerum principia parva sunt.“ Početak svega je mali, veli Ciceron. Dobro je sve, ča počnemo, početi s ovom motivacijom. Iako je prvi korak mali, smo krenuli na put i preobrazba je u toku. Ako se kanimo nešto novoga naučiti, ako kanimo spraviti, poboljšati vezu nekomu človiku ili krenuti u smir vlašćega cilja, more ciceronski aforizam biti naš putokaz.

Katonova peršonska marka

Tagovi: