Dvoranski nogometni hrvatski kup opet plinj SV Nove Gore?

Subotu, 27. novembra početkom u 13 uri će se održati po peti put u Stinjaki Hrvatski dvoranski nogometni turnir jug. Pozivu organizatora, Hkd-jug su slijedili i ovoljeto hrvatski nogometni klubi SV Nova Gora, Ask Stinjaki, Askö Hodas, SV Sabara i SC Čajta na takmičenje. Igrat će se po sistemu prvenstva (svaki protiv svakoga) za vridan pokal i lipe druge nagrade. Početak ove priredbe oblikuje naraštaj, naime momčadi zdola 8, zdola 12, zdola 14 i zdola 16 ljet iz Čajte, Nove Gore i Stinjaki.

Tagovi: 

Nima još Hrvatskoga Sela na turskom planu Beča 1683. ljeta

BEOGRAD — Ov turski plan Druge opsade Beča 1683. ljeta najden je u Beogradu kada ga je 1717. ljeta osvojio princ Eugen plemenit vitez. Sad je jedna kopija toga plana (more se kupiti kod izdavača »Archiv-Verlag«) bila svečano uručena turskomu veleposlaniku u Beču Kadri Edževitu Tezdžanu — to je on ki je u novina Die Presse nediplomatski „opanjkavao“ Austriju — pak se i oko uručivanja toga plana pravi državna afera.

Početak adventa u Čembi i jaslice

ČEMBA — Subota pred prvom adventskom nediljom je u Čembi od 2001. ljeta termin za rasvićenje seoskih Božićnih jaslic pred farskom crikvom. Kratkim okvirnim programom dice i jačenjem adventskih jačak doživu ovde stanovniki atmosferu ka upelja u miran čas pred Božići. Ovu svetačnost priredjuje Društvo za socijalne posle u suradnji s općinom.

Početo od 2006. ljeta se svako ljeto širom sela rasvitu adventski obloki s broji od 1 do 24. Zadnji broj se rasviti na seoski Božićni jaslica.

Skc Mali Borištof I je vicemeštar Savezne lige jug

Prva momčad SKC -a iz Maloga Borištofa je završila jesensko prvenstvo u Saveznoj ligi jug na drugom mjestu. Prvenstvo Gradišćanskoga hrvatskoga kegljačkoga saveza će završiti ov vikend svoje prvenstvo. SKC Veliki Borištof ima dobre šanse osvojiti titulu jesenskoga prvaka Zemaljske lige, a SKC Mali Borištof II ima najbolje preduvjete osvojiti jesensku korunu u I. ligi.Prva momčad SKC -a iz Maloga Borištofa je završila jesensko prvenstvo u Saveznoj ligi jug na drugom mjestu. Prvenstvo Gradišćanskoga hrvatskoga kegljačkoga saveza će završiti ov vikend svoje prvenstvo.

Tagovi: 

Kolo-Slavuj ide u 40. — jubilarno ljeto

Folklorni ansambl Kolo-Slavuj je održao svoju redovitu generalnu sjednicu utorak, 16. novembra u društveni prostroija u Hrvatskom centru u Beču. Pri sjednici je Gabriela Novak-Karall potvrdjena kot predsjednica. Do promjene je došlo kod tamburašev. Predstavili su i plane za jubilarno ljeto 2011. Novi peljač muzike je Aleksander Černut, ki je naslijedio Kristijana Karalla. Potpredsjedniki su Viko Golumba i Vera Mikula, za blagajnicu je odibrana Eva Mager a za tajnicu Mihaela Ferčak. Plesače pelja nadalje Štefan Novak.

Tagovi: 

Prva HNL: NK Istra je udaljila Hajduk od lova na titulu prvaka

Hajduk je izbijen od NK Istre ne samo iz kupa, nego i iz utrke za prvaka. Dinamo je iskoristio ovu situaciju i je sa 6:0 ponizio Hrvatski Dragovoljac. Slavonski darbi u Osijeku pri magli je odlučio jedini gol Maglice za Osijek. Zadrani su imali laku igru s gosti iz Varaždina, ki su bili bez šanse. U Splitu je igrač Rijeke Ðalović kaštigao veliki kiks splićanske obrane k 3:2. Farmaceuti iz Koprivnice su došli u Šibeniku do remija i prolongirali seriju neriješenih igar.

Tagovi: 

Zač svaki kusić kruha, koga pojite, more preminiti svit?

Danas kruh ne cijenimo tako kotno prlje-koč, kad su ljudi i kod nas još gladili. Kusić kruha je človiku mogao spasiti žitak. Jisti žemlju, je bio luksuz. Danas još živu ljudi, ki su pred trifrtalje stoljeća stalno bili gladni. Danas već ne jimo suh kruh. Njega si dobro obložimo. Kruh na masti dica već skoro ne poznaju. Danas imamo toliko vrsti kruha, da nam je teško kod pekara zibrati si najslasnijega. Zdravo je, jisti kruh. U njem je žitak. Bakterije kvasa (Sauerteigbakterien) prouzrokuju, da tijesto zajde.

Tagovi: 

Božićni dari

Svejedno, ča kanimo komu darovati, dar neka izazove pozitivne ćuti: veselje, da je ideja ekscelentna, zahvalnost za dobar odnos i zadovoljstvo, s kim će obdareni hasnovati dar. Idealno je, priložiti daru kartu, na koj smo originelno opisali, zbog čega smo se odlučili za prezent.

Kadakoč nas gdo pred svetki prosi, da mu ništ ne darujemo. Dobra je ideja, odlučiti se za milodar nekoj organizaciji, koj človik, ki je odbio dar, redovito šalje potporu. I tako dar, ki zapravo nije dar, nego milodar, dostaje peršonsku notu. Uzato je i karitativan čin. To je već nego dar.

Tagovi: