Kako novine neka pišu za Vas, da bi je štali i razumili?

Kako da ste sada počeli štati ov članak? Vam se je naslov vidio? Svaki pisac ima nek 10 sekundov, da štitelja potegne na svoju stran. Ako je znao formulirati razumljiv, pregnantan naslov, mu je štitelj ostao vjeran. Zato ste sada završili kod mene. Kako ada tekster ili teksterica moru zadobiti štitelja? Kako to djelaju naše novine? Kako bi to mogle dostignuti naše novine?

Tagovi: 

Kulturna nagrada Hrvatskoga centra »Metron« Hanziju Gabrielu

Hrvatski centar u Beču je na temelju jednoglasne odluke neodvisnoga i stručnoga žirija dodilio svoju kulturnu nagradu »Metron« za 2010. ljeto gospodinu Hanziju Gabrielu, koruškoslovenskomu kompozitoru, tamburašu i zborovodji, koga odlikuje uz ostalo i dugoljetna suradnja s hrvatskimi tamburaškimi sastavi i ansambli u Gradišću i Beču. Predsjednik Hrvatskoga centra mag.

Tagovi: 

Zač stvaramo nacionalne parke?

Jur u 19. stoljeću se je rodila ideja, da se zvanaredne krajine obdržu u svojem prirodnom stanju. Neka bi i buduće generacije imale veselja na lipota prirode. Izgledalo je naime, da ćedu industrijalizacija i človik s njegovim uticajem izmanipulirati površinu Zemlje. Nijedan kamen da neće ostati na drugom. Da človik ne bi mogao sve ishasnovati i poharati, su odgovorni počeli proglašavati nacionalne parke. Nacionalni parki su osebujno lipe krajine, kade rastu rijetke rasline i u ki živu jedinstvene živine. Oni se temelju na ideji čuvanja okolišnoga svita.

Tagovi: 

Simpozij u Koruškoj: „Većjezičnosti od čuvarnice do mature“

NÖTSCH/GAILTAL — 150 pedagogov, roditeljev, znanstvenikov, zastupnikov školske vlasti iz Austrije, Talijanske i Slovenije je u Koruškoj diskutiralo jedan dan dugo o šansa većjezičnoga odgajanja.

Po sadržaju je bio simpozij dobra kombinacija izmed medjunarodnih znanstvenih izvješćajev i iskustav i dobrih regionalnih primjerov iz prakse. Znanost i istraživanje su se sastali s praksom:

Napad na nebo - piše Joško Preč

Kod evangelista Mate čitamo: „Od dana Ivana Krstitelja, ča do danas, Kraljevstvo nebesko silu trpi, i gdo silu činu, si je posvojaju./Mt.11,12./

Prvo pravilo je u boju, da ti, ki napadaju, nek najpr gledaju. Ni livo, ni desno, samo najpr. Tako i mi, ki se bojujemo protiv zloga ovoga svita, moramo samo najpr gledati, gori na nebo. Iz neba nam dohadja Bog u pomoć i uz Božju pomoć ćemo sve prevladati. Ako je Bog s nami, nas nigdor ne more prevladati, Bog se vojuje s nami i za nas.

Izložba: Tome Rešetarić i Florijan Lang

ŽELJEZNO — Utorak, 9. novembra su u Zemaljskoj galeriji u Željeznu otvorili izložbu kipara Tome Rešetarića i njegovoga nećaka Florijana Langa. Rešetarić izlaže svoje skulpture a Lang svoje slike. Ove dva Južnogradišćance veže i umjetnost i obitelj. Kipar (kamenoklesar i drivorezbar) Tome Rešetarić, ki je rodjen u Stinjaki, je ujac F. Langu.

Rešetarić u svoji skulptura naglašava estetičnu savrše-nost strukturov i oblikov i se bavi krugom i vrimenom, človičjim i simbolističkim.

Tagovi: 

„Celindof — selo ti moje malo“ i 20 ljet Tamburica Celindof

Tamburica Celindof je nedilju, 14. novembra svečevala 20. obljetnicu postojanja. Svečevali su cijeli dan. Počeli su s mašom a nastavili su pak s pomašnicom, blagoslovljenjem mladoga vina do folklornoga programa s prijateljskimi grupami iz Slovačke i okolišnih hrvatskih sel.

Uz narašćajnu grupu Tamburice Celindof su i nastupili bivši celindofski tamburaši sa Štefanom Kokošićem kao pjevačem. Publika je očividno uživala u šarolikom programu, kroz koga je peljao predsjednik društva Heinz Grausam. Tamburicu Celindof je utemeljio Štefan Kokošić. Muzički peljač je Hanzi Gludovac.

Tagovi: 

Hrvatski književniki s cilji i u Gradišću

U Koljnofu su od 5. do 7. novembra održali druge medjunarodne književne susreti. Reprezentativna delegacija književnikov iz različnih dijelov Hrvatske se je pri različni prilika sastao s gradišćanskohrvatskimi pjesniki i književniki. (Hrvatske novine su o tom pisale).

KOLJNOF — U Koljnofu u Ugarskoj su nedavno priredili Druge medjunarodne književne susrete. Glavni cilj je bio četverodnevnoga susreta, da se književniki iz Hrvatske približu i povežu s hrvatskimi pisci iz Austrije, Ugarske i Slovačke.

Tagovi: