Predavanje dr. Nikole Benčića „Mate Meršić Miloradić i Martin Meršić st.“

Datum: 
pet, 11/19/2010 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF (19. novembar) — Hkd V. Borištof poziva na predavanje dr. Nikole Benčića „Mate Meršić Miloradić i Martin Meršić st.“ i odibiranje novoga seoskoga odbora uz „Zajačimo si“ s Harmonijom; petak, 19. XI. (19.30), krčma Derdak.

Ke prednosti imaju hibridni automobili?

Pokidob da je momentano gorivo (Brennstoff) tako drago, vozači, ki su konfrontirani s kupnjom novoga auta, zagleduju za alternativami, pred svim za ekonomičnijimi automobili. Ali kakovo vozilo žere manje benzina na isti broj kilometrov? Hibridna vozila (Hybridfahrzeuge) su zanimljiva alternativa klasičnim automobilom. Cijene nafte/kamenoga ulja (Erdöl) i naftnih derivatov su prisilile automobilsku industriju, da počne razvijati ekonomičnije aute.

Tagovi: 

Promocija knjige o bivšemu vicekancelaru i ministru vanjskih poslov »Alois Mock — ein Politiker schreibt Geschichte«

Datum: 
pon, 11/15/2010 - 19:00

BEČ (15. novembar) — Promocija knjige o bivšemu vicekancelaru i ministru vanjskih poslov »Alois Mock — ein Politiker schreibt Geschichte« (Školska knjiga, Zagreb); laudator ministar dipl. inž. Niki Berlaković, završne riči dr. Edith Mock; pandiljak, 15. XI. (19.00); Beč 1., Schenkenstr. 4.