Žigmanov pozdravio napredak Srb­ije prema EU, ali i poslao upozorenje

Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini (Dshv) Tomislav Žigmanov pozdravio je u petak, 18. au­gusta usvajanje rezolucije o Srbiji u Europskom parlamentu (EP) i izrazio ufanje da će Srbija ispraviti uočene propuste na planu ostvariv­a­nja ljudskih i manjinskih prav, napose hrvatske zajednice.

SUBOTICA — „Uz pohvale za napredak, uvjeren sam da ne­ćedu opet manjine biti kri­ve za primjedbe Europskoga par­lamenta!“, objavio je Žigmanov na Twitteru.

Čelnik Dshv-a je naveo ka­ko smatra „jako pozitivnim to ča je rezolucija u EP usvojena velikom većinom glasov za­stu­pnikov i ča je sama Unija po­zdr­a­vi­la napredak Srbije pre­ma punopravnomu članstvu“.

Dodao je da je Dshv i do sa­da pozdravljao svaku pozitivnu odluku iz Bruxellesa, ali i da će nastaviti upozoravati na pos­to­jeće probleme, ki su i ov put n­avedeni u izvješću, a ki se izravno tiču i hrvatske zajednice u Srbiji.

„Spomenuti problemi, kako su nepotpuna provedba zaja­m­čenih prav u pogledu obrazovanja, posebice pitanje udžbenikov i upotrebe jezika, nedovoljna i neodgovarajuća zast­u­pljenost manjin na lokalnoj, pokrajinskoj i republičkoj razi­ni, nedovoljna zastupljenost u pravosudni tijeli, predstavljaju ozbiljnu zapreku u izgradnji demokratskoga društva i funk­cionalnog sustava“, ističe Žigmanov u priopćenju.

Po njegovi riči, ohrabruju­će je to ča je EU prepoznala i či­njenicu da je Vojvodina kao multikulturalna regija, a u koj su Hrvati u Srbiji najveć koncen­trirani, zadržala visok stupanj obrambe manjinskih prav, tr da se autonomija Vojvodine ne bi smila na ki način umanjivati.

„Hrvatska zajednica nedvoj­beno predstavlja jednu veliku poveznicu Srbije s Europskom unijom. Ufamo se da ćedu dr­žavna tijela u Srbiji to već pre­poznavati tr jačati suradnju i peljati aktivni dijalog s legiti­m­nimi predstavniki hrvatske za­jednice u Srbiji“, zaključio je Žigmanov.

Europski parlament usvojio je u srijedu većinom glasov rezoluciju o napretku Srbije u eu­ropski integracija u 2016.

(ur.)