Hrvatski premijer Andrej Plenković „Očekujemo dalj­nje napore u zašćiti prav Hrvatov ki živu u Italiji, jer Talijani su nacionalna ma­njina ka u Hrvatskoj uživa sva prava“. 

ZAGREB/RIM — Hrvatski premijer Andrej Plenković dr­u­goga dana boravka u Trstu sa­s­tao se je u četvrtak, 13. julija s predsjednikom Hrvatske zajednice u Trstu Damirom Mu­­r­kovićem, a u izjavi za novinare po susretu rekao je kako je sta­tus priznavanja hrvatskoga jezika u regiji Furlaniji na dnev­nom redu izmed Hrvatske i Italije.

„Talijani su nacionalna manjina ka u Hrvatskoj uživa sva prava. Stoga izražavam za­dovoljst­vo ča je zastupnik talijanske manjine Furio Radin, doajen hrvatskoga parlamenta, sada i potpredsjednik Hrvat­skoga sabora. To su važni politički signali ke Hrvatska kao zrela europska ze­m­lja upućuje u svojoj politiki prema ma­nji­nam i očekujemo da u širjem kontekstu razgovora s Ita­lijom učinimo daljnje napore u za­šćiti prav Hrvatov ki živu u Ita­liji“, poručio je hrvatski premijer Plenković.

Ustvrdivši kako predsjednik Saveza hrvatskih zajednic u Ita­liji Murković jur ljeta dugo bri­ne o položaju 15 tisuć Hrvatov ki živu u regiji Furlanija-Julij­ska krajina, Plenković je rekao kako su upravo oni, kako je re­kao, „angažirani i brinu se za svoja kulturna prava i položaj hrvatskoga jezika tr nastoju okupljati i baštiniti nasljedje onih Hrvatov ki su autohtoni u ovom dijelu Italije, ali i onih ki su novopridošli tijekom pr­o­teklih dvajset ljet“.

Murković je izjavio kako je Hrvatska zajednica pokrenula pitanje o priznanju manjinsko­ga jezika, hrvatskoga kao pe­toga jezika ove regije, jer sma­t­ra da zakonski ima na to pra­vo. „To je jedna procedura ka je sada na političkoj razini. Je­dnom prihvaćena more se u vrlo kratkom roku riješiti. Ufam se da će to biti kao u sl­u­čaju pro­vedbe sporazuma o kultur­noj suradnji izmed Hrvatske i Italije ki je potpisan iz­med hrvatskoga i talijanskoga ministra kulture 2015. ljeta ponaj­već zahvaljujući angažmanu Hrvatov u Italiji“, poručio je Damir Murković. 

Uz Plenkovića na razgovori je bila i potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europ­skih poslov Marija Pejčinović Burić.

(Hina/uredn.)

Kategorije