Profesorica hrvatskoga jezika javila se je na posao u A­u­striji. „Ponudili su mi plaću od 1100 eurov i sramotne uvjete, prijavila sam ih inspekciji!'“ Profesorica hrvatskoga jezika Romana Fabijanov ostala je šokirana ka­da je dobila odgovor na oglas za posao za ki se je prijavila.

ZAGREB/BEČ — Naime, Profesorica hrvatskoga jezika Romana Fabijanov svoj životo­pis i zamolbu poslala je u hrvatski skijaški kamp u Austriji kade se javila za podučavanje dice u popodnevni i večernji ura, a ono ča su joj oni napisali ju je nemalo presenetilo.

„Išćemo prvenstveno učite­ljicu hrvatskoga jezika, ali ta­kaj i osobu ka je pripravna po­moći u ostali procesi kampa. Nažalost djelatnu dozvolu kao učiteljica hrvatskoga ne mo­re­mo dostati, ali djelatnu dozvo­lu kao spremačica, to moremo dostati. Tvoj zadatak bi bio u jutarnji ura pomagati u pospr­e­manju i čišćenju hiž, a popod­ne u peljanju, organiziranju i provedbi nastave hrvatskoga jezika s dicom. Plaća neto 1100 eurov. Djela se sedam dani u tajednu“ citira Romana.

Veli kako je sve prijavila inspekciji djela, od ke očekuje reakciju jer smatra da je rič o sramotni uvjeti i natječaju.

Romana se pita ča bi joj još „uvalili“ da je prihvatila posao, piše Dnevnik.hr.

„Cijelo jutro rintam i sredjujem njeve hiže, a popodne ih vesela, čila i puna motivacije učim jezik i književnost“ veli profesorica.

(uredn.)

Kategorije