Slika tajedna: dva iz prve ure Tamburice Štikapron i jačkarnoga zbora

Hanzi Palković i Ewald Mezgolić foto: ibešić

Hanzi Palković i Ewald Mezgolić foto: ibešić