Slika Tajedna 30.11.2012.

Znatiželjno gledaju mali i mladi Poljanci ča i kako tancaju njevi stariji uzori, pretkipi u ovoj folklornoj grupi u Vulkaprodrštofu (foto: banac)