Otvaranje »Umjetničke milje« uz Vulku

Otvaranje »Umjetničke milje« uz Vulku

Subota, 9. juni (19.00) na stazi umjetnosti uz livu obalu rijeke u Trajštofu