Karolj Palković u razgovoru s Erichom Novoselom

Karolj Palković u razgovoru s Erichom Novoselom

Karolj Palković u razgovoru s Erichom Novoselom prilikom otvaranja njegove izložbe u Uzlopu u Čelajevom malinu, ka je otvorena još u maju