Dvojezična osnovna škola Nova Gora pri naticanju „Cvatuće ceste“

Dvojezična osnovna škola Nova Gora je sudjelovala pri naticanju „Cvatuće ceste“ u okviru Europskoga tajedna mobilnosti. Pod geslom „idemo piše“ su 23 školari skupa s umjetnikom Erichom Novoselom pomoljali kus ceste pred školom i čuvarnicom. (foto: k. knor)

Dvojezična osnovna škola Nova Gora je sudjelovala pri naticanju „Cvatuće ceste“ u okviru Europskoga tajedna mobilnosti. Pod geslom „idemo piše“ su 23 školari skupa s umjetnikom Erichom Novoselom pomoljali kus ceste pred školom i čuvarnicom. (foto: k. knor)