Primarne oznake

Datum:

31/12/2010 - 20:00

FRAKANAVA (31. decembar) — Fara Frakanava poziva na 1. farski bal u Miloradić-hali; petak 31. XII (20.00 otvaranje: poloneza mladine); Pinka Band; rezervacije: farski ured (tel. 02615/87635); Fazekas Erich (0664/8244472), Andrea Jambrić (0664/73534421).