Primarne oznake

Datum:

24/08/2012 - 18:30

CELJE (24. - 26. august) — Veliko hrvatsko shodišće Majki Božjoj;
 
petak, 24. VIII. (18.30) ulaz i sv. maša za pozdrav kod milostivnoga oltara (biškupski vikar kan. p. Štefan Vukić Omv;
 
subota, 25. VIII. (07.00) rana sv. maša kod milostivnoga oltara (kan. mons. Tome Krojer), svetačna sv. maša (10.00 kan. prof. dr. Jive Šmatović, Jura), križni put na Kalvariji (14.00; u slučaju godine u baziliki — p. Ivan Jelić Ofm), 18.15 molitva očenašev kod milostivnoga oltara;
 
19.00 večernja hodočansa maša (mr. Ignac Ivančić, oblikuju fara i Stinjačko kolo) potom prošecija sa svićami (u slučaju godine u baziliki) pelja biškupski vikar kan. p. Štefan Vukić;
 
nedilja, 26. VIII. rana sveta maša kod milostivnoga oltara (07.00, mladomašnik Marko Mogyorósi), 10.00 svetačna sv. maša s dijecezanskim biškupom dr. Egidijem Živkovićem (oblikuje fara i Tamburica Koljnof), 14.00 završna večernjica i predavanje »Putujuće Celjanske Marije« pelja p. Štefan Vukić. Hrvatsko shodišće u Celje ljetos ima geslo »Kroz Mariju Jezušu«!