Primarne oznake

Datum:

24/06/2011 - 18:30

COGRŠTOF (24. juni) — Fara Cogrštof poziva na kiritof s grilanjem i sa Štrabanci iz Koljnofa; petak, 24. VI. u farskom centru; pred tim (18.30) sv. maša u crikvi.