Primarne oznake

Datum:

23/06/2012 - 13:00

DEVINSKO NOVO SELO — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj i Gradski dio Bratislave-Devinsko Novo Selo pozivaju na 24. po redu Festival hrvatske kulture;
 
- subota, 22. juni:
 
seminar „Suradnja s pradomovinom“ i izložbe „Hrvatske nošnje“ (13.00) u Snm-Muzeju kulture Hrvatov u Slovačkoj;
trad. hrvatsko kulinarstvo prezentira jila i pića (15.00) u Istrijskoj 6;
kreativna djelaonica za dicu „Rijeke i morja očima dice“ (15.00) Istrijska 4;
otvaranje izložbe amaterskih fotografov „Hrvatska mojimi očima“ (16.00);
kulturni program I,
nastupaju strani ansambli (18.00);
plesna djelaonica (19.30) i
hrvatska zabava (20.00) sve u Istrijskoj 4.

- nedilja, 24. juni:
 
hrvatska sveta maša u crikvi (10.30);
susret predstavnikov folkl. grup i gostov kod načelnika (16.00);
tradicionalno hrv. kulinarstvo (17.00) u Istrijskoj 6;
Kulturni program II,
nastupaju folklorni ansambli iz Slovačke;
 i hrvatska zabava (20.00), sve u Istrijskoj 4.