Primarne oznake

Datum:

21/11/2010 - 17:00

TRAJŠTOF (21. novembar) — Dan crikvene muzike s Crikvenim zborom Trajštof; nedilja, 21. XI. (17.00) u crikvi.