Primarne oznake

Datum:

21/10/2011 - 19:00

MALI BORIŠTOF (21. oktobar) — Društvo kultura na selu poziva na izložbu djel Mile Blaževića (skulpture, relijefi, tempera-papir); petak, 21.X. (19.00), izložbu otvara veleposlanik RH Gordan Bakota, muzički okvir: Martin Kočiš (violina); farski dom; izložba je otvorena do 6. XI. nediljom i svetkom od 14.00-18.00 i po telefonskoj najavi tel. 02614/2201.