Primarne oznake

Datum:

12/07/2024 - 18:00

 

Pri ljentoj fešti ORF-a u Celindofu ćedu nastupati i seosko tamburaško društvo, limena glazba kot i jačkarni krug.

 

Početak: 18.00

Kade: Centar za priredbe, Celindof