Primarne oznake

Datum:

05/07/2024 - 20:00

 

HKD poziva na Tamburicu uz oganj u sridnje Gradišće!

U Frakanavi ćedu zaguslati Graničari.

 

Početak: 20.00

Kade: Park kod crikve, Frakanava