Primarne oznake

Datum:

24/06/2024 - 19:00

 

Ilija Matusko će u Literarnom domu u Matrštofu predstaviti svoj prvi roman Verdunstung in der Randzone.

 

Početak: 19.00

Kade: Literarni dom, Matrštof