Primarne oznake

Datum:

23/06/2024 - 15:00

 

Hrvatsko kulturno društvo poziva na dičju ediciju obljubljene priredbe Tamburica uz oganj u Novu Goru.

Nastupati ćedu mlade tamburašice i tamburaši novogorske osnovne škole, dičji zbor Nova Gora kot i narašćaj Stinjačkoga kola. Na zabav ćedu zatim zaguslati BaHeTaŠi.

 

Početak: 15.00

Kade: Osnovna škola, Nova Gora