Primarne oznake

Datum:

07/06/2024 - 18:00

 

Fara Nova Gora će sudjelivati pri Dugoj noći crikav.

  • 18.00 Sv. maša
  • 19.00 Kušanje mašnoga vina
  • 19.30 - 22.30 Druženje i sastanak kod škole
  • 20.00 Peljanje kroz crikvu
  • 21.00 Čitanje s Robertom Novakovićem
  • 22.00 Blagoslov i jačenje

 

Kade: Farska cikva, Nova Gora